Druháci a množiny

Při hodinách anglického jazyka si druháci zkoušeli třídit předměty do množin a tak si upevňovali novou slovní zásobu. Na tuto činnost jsme navázali během výtvarky. Děti dostaly obrázkové časopisy , kde si každý mohl vybrat předměty podle své libosti a vytvořit logické množiny. Vznikaly tak barevné koláže doplněné o nápisy. Během závěrečné prezentace bylo zajímavé diskutovat nad volbou zvolených předmětů a sledovat různorodé výtvarné zpracování.