Dvojsmyslná báseň Denisy Nové

V hodině literatury jsme se sextány narazili na zmotanou řeč Poříze v roli Prologa z V. dějství Shakespearova Snu noci svatojánské (Kdybyste z nás snad pohoršení vzali, my tomu chcem.) Zadal jsem dobrovolníkům s básnickým talentem, aby se pokusili o něco podobného. Přikládám výsledek: půvabnou dvojsmyslnou dvojbáseň Denisy Nové. Na rozdíl od Shakespeara je ovšem obtížné určit, která z obou verzí je ta pravá a která zmotaná. Přesně to byl zjevně i autorčin záměr…

Verze 1
První setkání, neproběhlo.
Jako křehký překrásný sen
byl jsi. Mé malé nemehlo,
pročpak jsi nesečkal byť o den?
Byla šance. Stanout tváří v tvář
každý večer. Mizela lačnost,
ta důležitá životní zář.
Chci doufat, pro svou soběstačnost.
Zmiz z mého života.

Verze 2
První setkání. Neproběhlo
jako křehký překrásný sen.
Byl jsi mé malé nemehlo.
Pročpak jsi nesečkal byť o den?
Byla šance stanout tváří v tvář.
Každý večer mizela lačnost,
ta důležitá životní zář.
Chci doufat. Pro svou soběstačnost
zmiz z mého života.

Jestli se vám báseň líbila, můžete se potěšit dalšími literárními perlami v archivu zdařilých prací .

 Jiří Kostečka