Hlášení o sametových událostech na OG

V pondělí 18.11. proběhl na Open Gate vzdělávací program u příležitosti 30. výročí sametové revoluce. Na úvod proběhly edukační přednášky doktora Mrňky z Ústavu pro studium totalitních režimů a magistry Chromé z Archivu bezpečnostních složek, které následovaly retro hodiny, v nichž mohli žáci na vlastní kůži okusit krásy socialistického školství. Odpoledne se uskutečnila debata s pamětníky z řad učitelů a na závěr se studenti a kantoři pokusili vytvořit simulaci listopadové demonstrace s hudebním doprovodem a tradičním cinkáním klíči. Velký dík za příjemný vzpomínkový den patří zejména všem zúčastněným kolegům a žákům (zejména pak našim zpěvačkám, dobrovolným učitelům ruštiny, falešným komsomolcům a samozřejmě studentské radě).

O celé události není zapotřebí nadále informovat, protože se nám o celé události podařilo získat unikátní hlášení nastrčených agentů s krycími jmény Motýlek a Rumun. Plné znění jejich raportu vám nyní odtajníme.

Zpráva o kontrarevolučních událostech na škole Otevřená brána v Babicích ze dne 18. listopadu.

V ranních hodinách došlo k netradičnímu dvouhodinovému setkání ve sportovní hale, kde byli žáci informováni o včerejších událostech na Albertově a Národní třídě. Poznamenáváme, že se tak stalo za účasti nepedagogických hostů ze samozvaných organizací ÚSTR a ABS, jejichž podvratná a ze zahraničí sponzorovaná činnost je monitorována X. správou FMV. Během dvou přednášek bylo studentům ukázáno nepřeberné množství fotografií a dokonce tajných dokumentů STB referujících nejen o včerejších událostech na Albertově a Národní třídě. V podobném duchu se neslo i následné vyučování, během něhož někteří kantoři projevili dostatečné uvědomění a své hodiny odučili v řádném duchu, ale někteří se pokoušeli mezi žáky rozsévat nežádoucí myšlenky. Kupříkladu v primě A, kde se měla uskutečnit plánovaná beseda se dvěma členy Komsomolu ze SSSR, se hodina dozorující kantorce, soudružce Macurové, zcela vymkla kontrole a došlo na neopatrné otázky ohledně činnosti Komsomolu a jeho očerňování. Naproti tomu řádně proběhly hodiny ruského jazyka vedené uvědomělým soudruhem Fedorovem a soudružkou Pavlovec. I v druhém ročníku vše proběhlo dle platných norem. Soudruzi tělocvikáři zorganizovali branný závod se střelbou na cíl a nácvikem plížení. Za zcela příkladné je třeba označit hodiny soudruhů Kašpara, Tomáška a soudružky Šedivé, kteří nedbajíce kontrarevoluční nálady na škole odučili dějiny VŘSR, úvod do marxismu a leninismu nebo hodinu recitace budovatelské poezie z let 1948 - 56. Stále divočejší žáky posílali za dveře nebo si zjednali kázeň přezkoušením u tabule. Pochybné bylo ovšem jednání soudruhů matikářů, jejichž hodiny se zvrhly v hraní hazardních her, jako jsou např. céčka nebo čára. Zcela alarmující chování bylo shledáno u soudruha Šrůty, který nejstarší žáky seznamoval s literaturou pochybného a dekadentního obsahu, jejichž kopie studenti v hodině rozmnožovali. Podobně tomu bylo v hodině soudružky Balogové, která zcela ignorujíc osnovy hovořila dvě hodiny o nelegální organizaci Verejnosť proti násiliu, jež je známá svou protistátní činností. 

Oběd proběhl bez problémů. Studentský řízek dokázal na čas zkrotit kontrarevoluční nálady. 

V odpoledních hodinách se již nevyučovalo. Zcela spontánně došlo k další schůzi žáků s nespolehlivými kantory, kteří před žáky otevřeně přiznávali svoji účast a podporu včerejších událostí v Praze. Soudružka Gnadová všechny šokovala, když odhalila, že se demonstrace na Václavském náměstí účastnila v pokročilém stádiu těhotenství, čímž rozhodně neprezentovala hodnoty příkladné socialistické matky. Soudruh Šrůta honosící se tričkem s nápisem The Plastic People of the Universe se velice kriticky vyjadřoval o socialistickém vzdělávání a současném režimu. Podobné Šrůty doporučujeme bedlivě sledovat, jelikož jejich činnost je ve své podstatě kontrarevoluční a rozvratná. V jeho snaze šířit zakázanou literaturu mu podle zprávy místních členů SSM asistuje soudružka Háková. Zbytek kantorů, jejichž jména budou přiložena, přiznal buďto svoji aktivní účast, výrobu transparentů s protistátními hesly nebo kontakt z kapitalistické Francie předávající soudružce Trnkové (která navíc vytrvale odmítá oslovení soudružka) citlivé údaje o dění v sousední NDR. Po skončení této půlhodinové besedy došlo k nepovolenému srocení před budovou školy a za skandování protistátních hesel proběhl krátký koncert nepovolených písní se škodlivým obsahem. Zpěvačky z řad žactva patrně navedla k této činnosti soudružka Juchová stavící se značně negativisticky vůči lidově demokratickému zřízení ČSSR. Všechny žačky, jejichž jména budou upřesněna, doporučuje tato zpráva důkladně prošetřit a nepřipustit je ke složení maturitní zkoušky.

Celkově tato zpráva shledává dění na škole Otevřená brána za kritický. V nejbližší době je zapotřebí provést důkladné pohovory se zúčastněnými kantory a pokárat vedení školy, že nejen akci nezabránilo, ale svoji účastí kontrarevoluční jednání svých zaměstnanců a žáků dokonce podpořilo. 

Zpráva doporučuje v příštích měsících dění na této škole nadále monitorovat.