IB otevírá českým studentům cestu na prestižní univerzity

Výsledky studentů českého gymnázia Open Gate patří celosvětově k nejlepším.
Letos v květnu skládalo po celém světě mezinárodní maturitu International Baccalaureate (IB) přes 127 000 středoškoláků ve 145 zemích světa a nyní se dozvídají výsledky svých prací, a to včetně studentů osmiletého gymnázia Open Gate ze středočeských Babic. Celosvětový průměr získaných bodů byl v letošním roce u této náročné zkoušky 29,81 bodů z možných 45. Absolventi Open Gate dosáhli průměrného skóre 37,2 bodu, čímž se zařadili mezi nejlepší střední školy v celosvětovém srovnání.

„Výsledky studentů gymnázia Open Gate jsou i letos výborné a výrazně přesahují celosvětový průměr. Mezinárodní maturitu složilo jedenáct našich studentů, kteří v průměru dosáhli 37,2 bodu. Jsme velmi rádi, že čtyři z našich letošních absolventů mají 40 a více bodů a jednomu z nich se podařilo získat dokonce 44 bodů. Řadíme se tak ke školám s nejlepším výsledkem IB na světě. Našim studentům se díky těmto výtečným výsledkům otevírají dveře na prestižní zahraniční univerzity,“ říká Peter Nitsche, ředitel Open Gate.

Studenti Open Gate si v závěru studia zvolí, zda gymnázium ukončí absolvováním české maturity, mezinárodní maturity IB nebo obou těchto zkoušek. Každoročně se většina studentů rozhodne pro složení české maturity i zkoušek z IB. Z celkem 17 letošních absolventů Open Gate jich 11 složilo kompletní mezinárodní maturitu IB a šest studentů si vybralo 1 - 3 předměty z celkových šesti a získali tzv. IB certifikát z těchto předmětů.

Akademický rok
Průměrný výsledek IB studentů Open Gate
Celosvětový průměr IB studentů
2010/2011
35,0

2011/2012
36,0
29,83
2012/2013
37,2
29,81

K výsledkům letošní české maturitní zkoušky Peter Nitsche dodává: “Studenti velmi dobře obstáli i v české maturitní zkoušce. Českou maturitu skládalo 16 studentů posledního ročníku a 15 z nich prospělo s vyznamenáním, přičemž 11 z nich má na maturitním vysvědčení samé jedničky. V angličtině dosáhli nejlepšího možného průměrného výsledku, tj. 1,0; z češtiny byl jejich průměrný výsledek 1,31.”

O mezinárodní maturitě International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP)
Mezinárodní maturita IB je dvouletý studijní program určený pro studenty septimy a oktávy, který se na Open Gate vyučuje v angličtině a češtině. Studenti během dvouletého období skládají řadu dílčích zkoušek. Aby mezinárodní maturitu složili, vybírají si šest předmětů z šesti skupin (viz přehled skupin v příloze).

Pokud jsou studenti už během studia silně profilovaní v určitém směru, nemusejí získat mezinárodní maturitu z celého spektra šesti předmětů, ale mohou si vybrat jen jednu či dvě skupiny, v nichž se chtějí dál uplatňovat. V tom případě získají IB certifikát.
IB Diploma Programme (IB DP) uznávají univerzity na celém světě a často nahrazuje přijímací zkoušky. Jako příklad, co je považováno za dobrý výsledek, je možno užít požadavky University of Cambridge. Aby kandidáti mohli uvažovat o přijetí na tuto univerzitu, očekává se, že v rámci IB DP získají nejméně 40 - 42 bodů.

Maximálně možný počet bodů, které může student v IB DP získat, je 45 (maximum bodů z jednoho předmětu je sedm, tj. za šest předmětů maximálně 42 bodů plus 3 bonusové za kurz Teorie vědy a napsání eseje o 4 000 slovech). Cílem je povzbudit studenty ke kritickému myšlení a filozofické reflexi podstaty vědění i studovaných předmětů. K získání mezinárodní maturity dostačuje obvykle 24 bodů.

Gymnázium Open Gate získalo mezinárodní akreditaci International Baccalaureate v roce 2009, a začalo tak studentům nabízet prestižní Diploma Programme zakončený mezinárodní maturitou. Stalo se prvním ryze českým gymnáziem s touto certifikací v ČR.

Aby na gymnáziu Open Gate mohly studovat talentované děti z dětských domovů, pěstounských či neúplných rodin nebo i úplných rodin s nízkými příjmy, poskytuje nadace manželů Kellnerových finanční příspěvky na studium. Od otevření gymnázia v roce 2005 poskytla nadace plný nebo částečný příspěvek na úhradu školného zhruba 70 % studentů.

JiTka