​Když se galerie promění v umělecký ateliér plný nepořádku

Krištof Kintera zde tento vážený prostor proměnil v kreativní poloskladiště s pracovními plochami, kde se divák dostane doprostřed rozdělaného projektu – pro galerii Rudolfinum. Umělec zde vtipně využil možná i tuny nejrůznějšího průmyslového odpadu. Můžeme tady vidět kontext s naší civilizací zavalenou odpadem, ekologické varování. S tímto odpadem autor pracoval tak, aby s námi komunikoval. (Dnes se vyrábí mnoho zboží na krátkou dobu, aby se kupovalo nové.) Studenty výstava bavila. Vyrazili do jiného prostředí, potkali se s jinými staršími studenty a zahájili vzájemnou komunikaci. Určitě to bylo inspirativním osvěžením pro všechny zúčastněné. Studenti na výstavu naváží a chystají se tvořit.

Zde si prohlédněte fotogalerii.

Petra Pětiletá, Zora Velková