Když se učitel vzdělává

Prohlédněte si fotografie Petry Šedivé z IB školení v Amsterodamu.

Petra Šedivá