Kolejní gymnázium Open Gate zahájilo šestý akademický rok

  • Dva studenti OPEN GATE v týmu mistrů světa v online debatování 2010 (4. října 2010).
  • Jako jediné ryze české gymnázium má OPEN GATE akreditaci pro mezinárodní maturitu International Baccalaureate (IB).
  • Téměř 100% úspěšnost maturantů v přijímacím řízení na prestižní zahraniční i české univerzity.
  • Ve vzdělávacím programu Cena vévody z Edinburgu získalo nebo v letošním roce získá již 20 studentů OPEN GATE bronzové, 7 stříbrné a 7 zlaté ocenění.
  • V roce 2010/2011 otevřena jedna třída (4. ročník) česko-anglické základní školy OPEN GATE.
  • V příštím roce otevření kurzů pro učitele Master of Education (M.Ed.), ve spolupráci s Endicott College, Beverly, Massachusetts.

Čísla z OPEN GATE
179
– tolik studentů studuje nebo studovalo na osmiletém gymnáziu OPEN GATE v Babicích od jeho otevření v roce 2005. Dva maturitní ročníky, celkem 45 studentů, úspěšně ukončily své studium. 98  % absolventů pokračuje ve studiu na prestižních zahraničních nebo českých univerzitách. Ve školním roce 2010/2011 navštěvuje osmileté gymnázium 134 studentů.

OPEN GATE založila a je financována Nadací Educa Renáty a Petra Kellnerových. Od roku 2005 Nadace Educa plně nebo částečně hradila školné 80 % studentů.

V týmu letošních mistrů světa v online debatování studenti OPEN GATE
V prvním říjnovém týdnu získala česká reprezentace ve finále nad týmem Nového Zélandu titul mistrů světa v online debatování. Členy českého debatního týmu byli rovněž dva studenti OPEN GATE – Šimon Podhajský a Václav Soukup. Unikátní je především skutečnost, že debatní mistrovství probíhalo v anglickém jazyce a čeští studenti porazili i řadu týmů, pro něž je angličtina rodnou řečí.

Soutěže v debatování jsou považovány za prostředek k utváření osobnosti a názorů mladých lidí, formování jejich pohledu na vývoj celé společnosti i budování schopnosti ovlivňovat aktuální celospolečenský vývoj. OPEN GATE aktivně napomáhá rozvoji debatních soutěží v České republice – studenti jsou sdruženi v Debatním klubu OPEN GATE a škola společně s Nadací Educa několikrát ročně finančně podporují účast studentů v mezinárodních debatních soutěžích včetně mistrovství světa.

Mezinárodní maturita International Baccalaureate (IB) i česká státní maturita
Maturanti OPEN GATE si mohou vybírat ze dvou možností úspěšného zakončení studia na gymnáziu. OPEN GATE získala akreditaci pro Mezinárodní maturitu a zároveň připravuje své studenty pro složení české maturitní zkoušky. Studenti se pak sami rozhodují, zda absolvují oba typy zkoušek nebo pouze jednu z nich.

Mezinárodní maturita představuje světově uznávaný typ zkoušky a otevírá absolventům dveře na většinu renomovaných zahraničních univerzit. Proces získání akreditace představoval pro profesorský sbor dva roky náročných příprav. Škola musela rovněž investovat nemalé prostředky do vybavení potřebného k plnění dvouletého studijního programu IB.

Cena vévody z Edinburgu/The Duke of Edinburgh´s Award
Světově respektovaný vzdělávací a výchovný program pro mládež The Duke of Edinburgh´s Award, v České republice nazývaný Program Edie, na osmiletém gymnáziu OPEN GATE probíhá již třetím rokem. „Program Edie tvoří rámec mimoškolní činnosti studentů OPEN GATE, do kterého jsou zapojeni všichni naši studenti. Program studentům účinně pomáhá pracovat na rozvoji své osobnosti. Ocenění v tomto programu je především v anglosaském školském systému prestižní a vypovídá o tom, že jeho držitel několik let velmi intenzivně pracoval nejen na sobě samém, ale snažil se být prospěšný i svému okolí, pomáhal v různých sociálních zařízeních apod.,“ řekl Petr Chára, zástupce ředitele OPEN GATE. Zlatým oceněním Ceny Vévody z Edinburgu se bude moci tento rok pochlubit již sedm studentů, sedm jich získalo stříbrné ocenění a 20 obdrželo bronzové ocenění.

Program Edie založil v roce 1956 princ Philip, vévoda z Edinburghu. Celosvětově je nyní do programu zapojeno okolo 7 milionů mladých lidí ve věku od 14 do 25 let ze 120 zemí.

Kurzy Master of Education od příštího roku na Open Gate
Vzdělávací program určený pro učitele, zakončený titulem Master of Education (M.Ed.), bude od příštího roku na OPEN GATE nabízet bostonská Endicott College. Akreditovaný program zaměřený na mezinárodní vzdělávání obsahuje několik letních kurzů doplněných online vzděláváním. Učitelům přinese informace o inovativních postupech ve vzdělávání, uplatnění „zážitkové“ pedagogiky nebo využití moderních technologií při výuce. Celý program je možné absolvovat během 13 měsíců, případně si ho rozložit do delšího času dle možností.

„OPEN GATE se chce v budoucnu věnovat nejen vzdělávání vlastních studentů, ale též celoživotnímu vzdělávání pedagogů v mezinárodním měřítku a ve spolupráci s prestižními zahraničními institucemi,“ vysvětluje Peter Nitsche, ředitel OPEN GATE.  

Pětiletá základní škola OPEN GATE otevřela jednu třídu 4. ročníku
Ve školním roce 2010/2011 otevřela OPEN GATE jednu třídu základní školy, a to 4. ročník se 16 žáky. V plném provozu bude základní škola od příštího školního roku, kdy bude nově otevřena 1. – 4. třída a současní čtvrťáci postoupí do pátého ročníku. „V současné době registrujeme již 45 přihlášek do první třídy základní školy 2011/2012, což je téměř trojnásobný počet oproti plánované kapacitě. A to jsme ještě ani nezahájili přijímací řízení,“ upřesnil Petr Chára. Vlastní zápis do první třídy bude probíhat od listopadu a ukončen bude na počátku ledna 2011, přihlášky pro přestupy do vyšších tříd bude OPEN GATE přijímat do února příštího roku.

V současné době vzniká projektová dokumentace pro stavbu budov budoucí základní školy a zároveň byl již zahájen výběr učitelů.  

Poznámka pro editory:
OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s.r.o.: filozofií školy je nabídnou všem mladým lidem, kteří projeví dostatečné nadání a vlohy ke studiu, možnost naplnit svůj potenciál, bez ohledu na rodinné zázemí či osobní situaci, a připravit je na českou a Mezinárodní maturitu (International Baccalaureate). Finanční podporu studentům ze sociálně znevýhodněného prostředí poskytuje Nadace Educa, kterou k tomu účelu zřídili manželé Renáta a Petr Kellnerovi.