KOLEJNÍ TURNAJ 2018

Po úmorných, tři měsíce trvajících každodenních bitvách je náš populární jubilejní desátý ročník soutěže O pohár kolejního řádu ukončen. Tři finálová utkání v kulečníku, ping-​pongu a šipkách nám ukázala, kdo má nejpevnější nervy, ruce i nohy. 

Účastníků bylo jak máku: slovy 96. Před letošním zahájením soutěží se zejména mezi staršími účastníky ozývaly hlasy, zdali nezměníme herní schéma a především kategorie. Jedním z návrhů byla uskupení „studenti - prima až oktáva“ a „zaměstnanci OG“. Že se hrálo podle zavedeného pořádku z let minulých a o důvodech, proč to tak i díky samotným studentům zůstalo, svědčí argument jednoho z nich, říkejme mu Říha (jméno je z bezpečnostních důvodů změněno): „Není nic sladšího než porazit pana Michalika. Musíme těm dospělákům ukázat, co jsme zač.“ 

Z výsledkové listiny ovšem plyne, že čas nedospěláků ještě úplně nedozrál: 

Kulečník – 

  1.L. Michalik 

  2.Pa. Chára 

  3.V. Hanzálek 

Ping-pong – 

  1.J. Kára 

  2.J. Frühauf 

  3.L. Michalik 

Šipky – 

  1.E. Haspeklová 

  2.V. Hložková 

  3.V. Kerekanič 

Ačkoli je náš tournament podle názvu kolejní, vždy zveme k zápasům také studenty denní a učitele. Jednak aby viděli, že máme na kolejích uklizeno a vládne tu přátelská atmosféra, jednak aby se od nás také něco přiučili… 

Těšíme se na další příchod tří depresivních měsíců - února, března a dubna, kdy se tato akce koná, ale především na vás, nadšené kandidáty na turnajové prvenství. 

Z hlediska organizace, motivace a nadšení se musíme pochválit a poděkovat si, viď, Viktore? Ano, Michale. 

- Michal Hensl a Viktor Říha -