KOLEJNÍ TURNAJ 2018

Po úmorných, tři měsíce trvajících každodenních bitvách je náš populární jubilejní desátý ročník soutěže O pohár kolejního řádu ukončen. Tři finálová utkání v kulečníku, ping-pongu a šipkách nám ukázala, kdo má nejpevnější nervy, ruce i nohy.

Účastníků bylo jak máku: slovy 96. Před letošním zahájením soutěží se zejména mezi staršími účastníky ozývaly hlasy, zdali nezměníme herní schéma a především kategorie. Jedním z návrhů byla uskupení „studenti - prima až oktáva“ a „zaměstnanci OG“. Že se hrálo podle zavedeného pořádku z let minulých a o důvodech, proč to tak i díky samotným studentům zůstalo, svědčí argument jednoho z nich, říkejme mu Říha (jméno je z bezpečnostních důvodů změněno): „Není nic sladšího než porazit pana Michalika. Musíme těm dospělákům ukázat, co jsme zač.“

Z výsledkové listiny ovšem plyne, že čas nedospěláků ještě úplně nedozrál:

Kulečník –

  1.L. Michalik

  2.Pa. Chára

  3.V. Hanzálek

Ping-pong –

  1.J. Kára

  2.J. Frühauf

  3.L. Michalik

Šipky –

  1.E. Haspeklová

  2.V. Hložková

  3.V. Kerekanič

Ačkoli je náš tournament podle názvu kolejní, vždy zveme k zápasům také studenty denní a učitele. Jednak aby viděli, že máme na kolejích uklizeno a vládne tu přátelská atmosféra, jednak aby se od nás také něco přiučili…

Těšíme se na další příchod tří depresivních měsíců - února, března a dubna, kdy se tato akce koná, ale především na vás, nadšené kandidáty na turnajové prvenství.

Z hlediska organizace, motivace a nadšení se musíme pochválit a poděkovat si, viď, Viktore? Ano, Michale.

- Michal Hensl a Viktor Říha -