Kurz první pomoci

První pomoc. Čin, jenž může zachránit lidský život. Přesně v tomto duchu se nesl druhý listopadový den pro studenty kvart. Pan Jakub Sehr, záchranář ze Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy, si pro nás připravil velice zajímavou a naučnou přednášku o první pomoci. Vysvětlil nám, jaké metody první pomoci existují, jak má vypadat hovor na tísňovou linku, co má obsahovat lékárnička, dokonce nám ukázal, jak pracovat s AED – automatizovaným externím defibrilátorem. Po velmi podrobném výkladu následovala část praktická. Mohli jsme si vyzkoušet masáž srdce. To bylo pro nás všechny nejužitečnější. Pan Sehr nám přesně řekl, co děláme správně a co bychom měli zlepšit, aby byla masáž co nejúčinnější. V závěru přednášky nám ještě bylo řečeno, jak se máme zachovat k člověku s popáleninami, frakturami nebo s příznaky akutní civilizační choroby. Myslím, že nás všechny přednáška bavila, ale hlavně jsme si z ní odnesli schopnost poskytnout první pomoc, takže svůj účel rozhodně splnila. Tímto bych chtěl za všechny poděkovat panu Sehrovi za trpělivost a výborný výklad!

Jan Hrebík