Kvartánský projekt „Varhan“

V hodinách literatury se studenti kvarty učí interpretovat a analyzovat umělecké texty, poznávat různé tropy a figury, díky kterým básni lépe porozumí. Umělecké prostředky a obrazná pojmenování většinou nepatří k nejoblíbenějšímu učivu. Uznejte, že poznat eufemismus, synekdochu, epiteton, anaforu, epiforu nebo epizeuxis nemusí být až taková zábava. V předchozích ročnících se kvartáni učili rozpoznat například personifikaci, přirovnání, hyperbolu či apostrofu. S dalšími uměleckými prostředky se seznámili právě v průběhu března. Ideální básní pro rozbor veršovaného textu je třeba Máchův Máj, nicméně do května je ještě daleko. A protože 1. března padal v Babicích sníh, věnovali jsme několik hodin literatury interpretaci básnické skladby Havran od Edgara Allana Poea, jež je na tropy a figury také velmi bohatá. Aby se báseň studentům dostala pod kůži a také aby mohli alespoň trochu projevit svůj herecký, výtvarný nebo pěvecký talent, pracovali ve skupinách na projektu Varhan (správně jste poznali anagram čili přesmyčku). Kvartáni měli natočit snímek, v němž zazní Poeův text. Způsob ztvárnění byl libovolný. Projekt nebyl pojmenován Varhan jen tak pro nic za nic, důležitou roli totiž hraje také hudební podkres filmu. Studenti si na své práci dali opravdu záležet a z jejich reakcí lze usoudit, že se u projektu velmi bavili a že si Havrana oblíbili. Na následujících odkazech můžete zhlédnout videa, která studenti ohodnotili jako nejpovedenější.

Havran od Sardinek

Varhan v1

Havránek

Petra Šedivá