​Lámání plaveckých rekordů v Čelákovicích

Studenti nižšího gymnázia Open Gate se minulý týden vydali na vánoční plavecký přebor do místního bazénu v Čelákovicích. Celá akce se odehrála v úterý 13. 12. 2016. Soutěžilo se v různých disciplínách – kraul, znak, prsa, štafety 4 x 50 m prsa, 4 x 50 m volný způsob a polohové štafety… Studenti měli možnost zvítězit, jak se svými osobními výkony, tak se skupinovou prací ve štafetách. Open Gate měla své zástupce jak v mladších žácích (prima, sekunda), tak ve starších žácích (tercie, kvarta). Z primy nám přibylo několik nováčků – Elisová, Chára a Česnek. Plavání jim opravdu šlo, na štafetě statečně zabojovali. Open Gate však nebyla jediná soutěžící škola, mezi další školy, které také doufaly ve své vítězství v závodech, patřilo třeba Gymnázium Brandýs nebo Gymnázium Čelákovice, ZŠ Brandýs a ZŠ Čelákovice. Celá akce se náramně vydařila, na bazénu vládla příjemná atmosféra. Nejen že studenti Open Gate ve veškerých možných disciplínách obhájili třetí, nebo někdy i lepší místo, někteří studenti si dokonce vylepšili své dosavadní rekordy. Studenti za své mimořádné sportovní výkony obdrželi mnoho cen, od diplomů a čokolád až po nádherné vánoční hrníčky. Všichni, včetně paní Gnadové, si závody nesmírně užili. Doufáme, že budeme mít tu čest zúčastnit se těchto závodů i v příštích letech.

Julie Sedláková