Logickou olympiádu pro žáky ZŠ a SŠ ovládli chlapci

Sedmý ročník Logické olympiády pořádané organizací Mensa v konkurenci více než 49.000 žáků základních a středních škol ovládli chlapci. Do nejlepší desítky se v některé ze tří kategorií v dnešním finále na Pražském hradě prosadily jen dvě dívky. Zvítězili Štěpán Navrátil z Olomouce v kategorii A pro první stupeň ZŠ, Václav Trpišovský z Open Gate mezi žáky druhého stupně a odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií a Pavel Hudec z pražského Gymnázia Jiřího Gutha-Jarkovského mezi středoškoláky.

Do finále postoupilo v každé kategorii 65 nejúspěšnějších dětí z krajských kol. Těm předcházela nominační kola, která účastníci absolvovali prostřednictvím on-line testu a do nichž se zaregistrovalo 49.035 soutěžících z 2056 škol.

Převahu chlapců mezi vítězi je možné podle Hany Kalusové z pořádající organizace vysvětlit tím, že v chlapecké populaci je více extrémů na obou koncích spektra, tedy i větší zastoupení mezi těmi nejnadanějšími. Ve finále podle ní pravidelně mívají chlapci převahu, ale nikoliv tak drtivou, jak naznačují výsledky nejlepší desítky.

Finále se skládalo z osmi modulů, přičemž každý z nich zahrnoval logické úlohy rozdílných typů. Vedle klasického testu to byly například promítané úlohy, u nichž soutěžící neměli možnost si sami regulovat množství času, které nad nimi stráví, nebo logické hry zaměřené na paměť, prostorovou představivost či verbální logiku.

V soutěži rozhoduje jen logické uvažování, nikoliv školní znalosti. S výjimkou kategorie A, kde děti z prvních a druhých tříd nemají příliš velkou šanci na úspěch, tak zpravidla v rámci jedné kategorie není věk určující pro výsledek. "Běžně se stává, že uspěje ten nejmladší," poznamenala Kalusová. Platí to i u letošních vítězů. Dvanáctiletý Trpišovský ovládl kategorii, v níž se poměřoval i s deváťáky, patnáctiletý Hudec zase triumfoval mezi všemi středoškoláky. Hudec přitom před rokem zvítězil o kategorii níže.

Předseda Mensy ČR Tomáš Blumenstein upozornil, že o vítěze nejstarší kategorie se zajímají i vysoké školy. Například Fakulta informačních technologií ČVUT uznává dobré umístění v Logické olympiádě místo přijímacích zkoušek do bakalářského studia. Týká se to středoškolských studentů, kteří získali 1. až 3. místo v krajském kole nebo byli ve finále mezi polovinou nejlepších.

ČTK