"Malování" modelínou

Na výtvarných experimentech se děti seznámily s novou netradiční výtvarnou technikou. Pracovaly s modelovací hmotou, kterou v tenké vrstvě nanášely na průhledné plastové folie. Jako předlohy jim posloužila výtvarná díla významných světových umělců. Děti se tedy pokusily vytvořit jejich kopie za použití jiné techniky. Zvolily takové obrazy, kde dobře vynikl rukopis a kde důležitou roli hrály barvy. Snažily se z modelíny namíchat ty správné odstíny a nanést je na podložku podle umělcova rukopisu. Technika všechny velmi zaujala, v průběhu tvorby je fascinovala průhlednost jejich díla tam, kde ještě nenanesly modelínu. Důležité bylo také závěrečné nakomponování "originálu" a modelínové kopie.