​Matematické soutěže jsou v plném proudu

Tak jako ke Kolbenovi patří Daněk, k Einsteinovi teorie relativity, k Pardubicím boj o udržení v extralize, ke Kašparovi neschopnost vyhrát florbalovou ligu a k Michalikovi paní Luďková, patří i k jaru různé matematické soutěže, kterých se pravidelně účastní i studenti našeho gymnázia.

Soutěží s nejhojnější účastí je Matematický klokan. V tabulce najdete jména nejlepších tří studentů v kategoriích nižšího gymnázia (zde se soutěže účastní povinně všichni studenti) a vítězů kategorií vyššího gymnázia (zde je již účast dobrovolná).

Kategorie 1. místo 2. místo 3. místo
Benjamín (prima + sekunda) Amálka Kulhánková (100 bodů)
Matthew Novák (100 bodů)
Šárka Neumannová (99)
Kadet (tercie + kvarta) Josefína Dušková (109) Václav Trpišovský (108) Tomáš Dyrc (106)
Junior (kvinta + sexta) Veronika Vařáková (77)
Student (septima + oktáva) Pavel Vondráček (87)

Nejtradičnější matematickou soutěží je Matematická olympiáda. Zde se v kategorii prima – tercie postupuje ze školního kola do kola okresního, jehož se letos zúčastnilo 17 studentů z naší školy. A jaké byly jejich výsledky? Posuďte sami:

Kategorie Z6: 3. místo Richard Česnek, 10. místo Kateřina Švejdová, oba úspěšní řešitelé okresního kola

Kategorie Z7 : dělené 1. místo Oliver Škařupa, dělené 4. místo Matthew Novák a Martin Matura, dělené 7. místo Amálie Kulhánková a Šárka Neumannová, dělené 10. místo Michaela Rendlová a 13. místo Petr Kužela, všichni úspěšní řešitelé okresního kola

Kategorie Z8 : dělené 3. místo Martin Kubíček a Eliška Stránská, 11. místo Nela Uhlířová, 12. místo Adéla Archalousová, všichni úspěšní řešitelé okresního kola.

Pro soutěžící v kvartách se kromě okresního kola organizují i kola krajská. Do okresního kola z naší školy postoupil Václav Trpišovský, který ho navíc i vyhrál. Dostal se tak do dalšího kola, krajského, ve kterém pak mezi 84 nejlepšími matematiky Středočeského kraje obsadil vynikající druhé místo (o pouhý jeden bod za vítězkou). Gratulujeme, Václave, a děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy.

Letos jsme se poprvé zapojili také do soutěže Pangea (http://www.pangeasoutez.cz), ve které ze školního do celostátního kola postoupila hned čtveřice našich studentů: Richard Česnek a Bára Votlučková z primy A, Nela Uhlířová z tercie B a Václav Trpišovský z kvarty A. Rovněž gratulujeme a přejeme hodně štěstí do finálové kola, které se koná 5. května v Praze.

Další tradiční soutěž – Pythagoriáda – má své okresní kolo ještě před sebou. Školní kolo se v naší škole konalo v únoru a předpokládáme, že na základě jeho výsledků budeme mít v okresním kole celou řadu zástupců. Prozatím víme, že mezi primány byly ve školním kole nejlepší Andrea Pokorná s Bárou Votlučkovou, mezi sekundány zvítězil Oliver Škařupa a mezi terciány vyhrála Nela Uhlířová.

Do konce školního roku naše studenty kromě zmíněné Pythagoriády ještě čeká účast v mezinárodní soutěži Purple Comet! či v matematické soutěži organizované studenty MFF UK nazývající se MaSo. O výsledcích v těchto soutěžích, stejně jako o finálovém kole Pangey, Vás budeme informovat.

Luděk Michalik