Math Challenge

Stejně jako minulý rok se i letos studenti kvinty až oktávy zúčastnili  mezinárodní matematické soutěže s názvem Senior Math Challenge. Zatímco minulý rok ještě přesně nevěděli, co mohou od soutěže čekat, letos již zkušenosti nabrané v minulém roce plně zúročili, což se projevilo na jejich výborných výsledcích. Zatímco průměrný počet bodů získaných všemi účastníky této soutěže (v drtivé většině studenty majícími angličtinu jako rodný jazyk) byl 48,5 bodů, naši studenti dosáhli průměrného počtu bodů 54,4. Z celkem 21 studentů OG, kteří se soutěže zúčastnili, jich celé dvě třetiny dosáhli na zlatý, stříbrný či bronzový certifikát. Podle údajů organizátorů se zlatý certifikát uděluje cca 6% nejlepších soutěžících. Jsme samozřejmě rádi, že jeden z těchto certifikátů byl udělen i Markovi Svobodovi. Dalších 5 studentů pak dostalo certifikát stříbrný (tj. patří mezi 18% nejlepších) a 8 studentů obdrželo certifikát bronzový (patří mezi 40% nejúspěšnějších řešitelů).

Všem účastníkům soutěže gratulujeme a věříme, že stejně vysoký standard udržíme i v roce následujícím.

Luděk Michalík