Maturita 2013

V pondělí 20. května na Open Gate úspěšně skončily letošní maturitní zkoušky. Studenti oktávy 2013 v uplynulých třech dnech skládali profilové zkoušky školní části maturity a také ústní zkoušky společné části z českého a anglického jazyka. Didaktické testy a písemné práce z obou jazyků letos podle nového modelu psali již na počátku května.

V profilové části skládala většina studentů zkoušky ze 3 předmětů, jeden student ze 4 předmětů dle vlastního výběru a budoucí specializace (letos se maturovalo z těchto předmětů: čeština, angličtina, španělština, francouzština, matematika, biologie, chemie, fyzika, dějepis a ekonomie). Předvedené výkony byly vynikající a tomu odpovídalo také hodnocení. Ze 49 zkoušek profilové části bylo 45 hodnoceno výborně a třináct ze šestnácti oktavánů mělo průměr 1.0!

Pro společnou část letošního modelu maturitní zkoušky si všichni studenti vybrali anglický jazyk (skládali pochopitelně i povinný český jazyk) a někteří též nepovinně matematiku. Studenti letošního ročníku opět dosáhli vynikajících výsledků. Z angličtiny byl nejlepší možný výsledek s průměrem 1,00! (16 jedniček); z češtiny 1,31 (11 jedniček a 5 dvojek). Celkově tedy celkem 15 z 16 maturantů prospělo s vyznamenáním, přičemž 11 z nich má samé jedničky!

Zároveň je třeba připomenout celý výjimečně náročný zkouškový měsíc. Studenti od 2. do 22. května také skládali zkoušky z mezinárodní maturity IB. Všichni z letošních 17 maturantů (1 studentka konala pouze IB) absolvovali některou z IB zkoušek a 10 studentů dokonce celý IB diplom, tj. 6 předmětů v anglickém jazyce (pochopitelně kromě zkoušek z jiných cizích jazyků a jazyka mateřského). Maraton mezinárodního testování se skládal celkem z 24 testů a ti studenti, kteří dělali celý IB diplom, absolvovali až 15 testů a písemných prací. Celkově studenti tohoto ročníku Open Gate konali za 21 dní: minimálně 4 testy a písemné práce ve společné části české maturity, až 15 testů či písemných prací v IB a minimálně 5 ústních zkoušek pro společnou a profilovou část české maturity. Takové zatížení opět nemá na žádné jiné škole v ČR obdoby.

Studentům Open Gate patří obdiv za jejich vytrvalost, houževnatost, psychickou odolnost a nezbývá než jim jen upřímně pogratulovat k vynikajícím výkonům a znalostem. Výsledky mezinárodní maturity se studenti dozvědí v prvním červencovém týdnu, všichni budeme držet palce, aby s nimi byli spokojeni.

Petr Chára