Maturitní týden

Ve středu úspěšně skončily letošní maturitní zkoušky. Studenti oktávy 2014 v uplynulých dvou dnech skládali profilové zkoušky školní části maturity a také ústní zkoušky společné části z českého a anglického jazyka. Didaktické testy a písemné práce z obou jazyků psali již na počátku května. V profilové části skládala většina studentů zkoušky ze 3 předmětů, jedna studentka ze 4 předmětů dle vlastního výběru a budoucí specializace. Předvedené výkony byly opět vynikající a tomu odpovídalo také hodnocení. Ze 46 zkoušek profilové části bylo 45 hodnoceno výborně a čtrnáct z patnácti oktavánů, kteří letos skládali celou českou maturitu, mělo průměr z profilové části 1.0!

Pro společnou část letošního modelu maturitní zkoušky si všichni studenti vybrali anglický jazyk a skládali pochopitelně i povinný český jazyk. Studenti letošního ročníku opět dosáhli vynikajících výsledků. Z angličtiny byl nejlepší možný výsledek s průměrem 1,00! (15 jedniček); z češtiny 1,33 (10 jedniček a 5 dvojek). Celkově tedy celkem 15 z 15! maturantů prospělo s vyznamenáním, přičemž 10 z nich má samé jedničky!

Zároveň je třeba připomenout celý výjimečně náročný zkouškový měsíc na OPEN GATE. Studenti od 5. 5. do 23. 5. také skládali zkoušky z mezinárodní maturity IB. Všichni z letošních 17 maturantů (2 studenti konali pouze IB) absolvovali některou z IB zkoušek a většina studentů dokonce celý IB diplom, tj. 6 předmětů v anglickém jazyce (pochopitelně kromě zkoušek z jiných cizích jazyků a jazyka mateřského). Maraton mezinárodního testování se skládal celkem z 24 testů a ti studenti, kteří dělali celý IB diplom, absolvovali až 15 testů a písemných prací. Celkově studenti tohoto ročníku OG konali za 18 dní: minimálně 4 testy a písemné práce ve společné části české maturity, až 15 testů či písemných prací v IB a minimálně 5 ústních zkoušek pro společnou a profilovou část české maturity. Takové zatížení opět nemá na žádné jiné škole v ČR obdoby.

Studentům OG patří obdiv za jejich vytrvalost, houževnatost, psychickou odolnost a nezbývá než jim jen upřímně pogratulovat k vynikajícím výkonům a znalostem. Výsledky mezinárodní maturity se studenti dozvědí v prvním červencovém týdnu, všichni budeme držet palce, aby s nimi byli spokojeni.

Petr Chára