​Maturitní zkoušky 2016

Studenti oktávy konali ve společné části zkoušky z českého jazyka a literatury a anglického jazyka. Zkoušky se skládají ze tří komponentů: písemné práce, didaktického testu a ústní zkoušky.

Z AJ byl tradičně průměr 1,0 (16 jedniček) a z českého jazyka a literatury, také tradičně, 1,37 (10 jedniček, 6 dvojek). Dále studenti absolvovali 48 zkoušek v profilové části, kde obdrželi 44 jedniček a 4 dvojky, průměr tedy 1,08.

Celkový průměr všech maturitní zkoušek je letos 1,125. Patnáct ze šestnácti studentů má vyznamenání (z toho osm samé jedničky).

Výborné výsledky, gratulujeme!

Petr Chára