Maturitní zkoušky na Open Gate

Studenti skládali zkoušky od 5. do 27. května 2015. Z 21 maturantů si tři vybrali pouze mezinárodní maturitu IB a zkoušku z českého jazyka, 18 absolvovalo kompletní českou maturitu a kompletní IB 14.

Maraton mezinárodního testování se skládal celkem z 24 testů a ti studenti, kteří dělali celý IB diplom, absolvovali až 15 testů a písemných prací. Celkově studenti tohoto ročníku Open Gate konali za 22 dní: minimálně 4 testy a písemné práce ve společné části české maturity, až 15 testů či písemných prací v IB a 1 až 5 ústních zkoušek pro společnou a profilovou část české maturity.

Jak již jsem zmínil, výsledky IB budou známy v červenci, české již dnes. Pro společnou část letošního modelu maturitní zkoušky si všichni studenti vybrali anglický jazyk a český jazyk, pro profilovou nejrůznější kombinace předmětů. A jak to letos dopadlo? Přesně podle našeho očekávání, v pozitivním i negativním.

Státní AJ: 18 jedniček z 18 zkoušek
Státní ČJ: 9 jedniček, 8 dvojek, 2 trojky a jedna čtyřka z 21 zkoušek

Profilová: 49 jedniček, 4 dvojky a jedna trojka z 54 zkoušek

Celkově 15 z 18 prospělo s vyznamenáním, 9 má samé jedničky.

Petr Chára