Mezinárodní maturita IB pro studenty Open Gate na výbornou

Mezinárodní maturita International Baccalaureate (IB) patří mezi nejnáročnější a nejkomplexnější středoškolské zkoušky na světe. Její prestiž a obliba na špičkových školách rok od roku stále roste.

Gymnázium OPEN GATE ji nabízí svým studentům již od roku 2009. Sedm maturitních ročníků tedy mělo možnost ucházet se o bilingvní diplom IB. Ten obdrží pouze student, který vykoná náročné zkoušky a testy ze šesti předmětů, a to z minimálně čtyř z následujících pěti vzdělávacích oblastí: jazykové, matematické, společenskovědní, přírodovědné a umělecké. Tyto zkoušky skládají studenti po celém světě v drtivé většině v anglickém jazyce. Maximálně možný počet bodů, které může student v IB získat, je 45.

Studenti Open Gate od samého počátku dosahují vynikajících výsledků individuálně i v celkovém průměru. Rovněž letošní výsledky patří k výborným. Všech 18 letošních absolventů (kompletní zkoušky nebo některých z certifikátů IB) ve zkoušce uspělo. Navíc dosáhli celkového průměru ve výši 40 bodů! Šest z nich získalo 40 bodů nebo více, nejlepší se může pochlubit výsledkem 43 bodů. Ohromná gratulace všem studentům i jejich pedagogům.

Pro představu několik čísel: vycházíme-li z dlouhodobých statistik, pak výsledek 40 bodů a více (40+) dosáhne na celém světě jen 6 % studentů, 41+ již pouhá 4 %, 42+ jen 2 %. Plný počet 45 bodů si připíše nepatrných 0,2 – 0,3 % absolventů IB. Ne nadarmo se jakýkoliv výsledek nad 36 bodů považuje za mimořádný (toho dosáhne méně než 20 % studentů). Světový průměrný výsledek je dlouhodobě kolem 30 bodů, zhruba pětina studentů neuspěje a IB diplom vůbec neobdrží.

Jen v loňském roce konalo maturitu IB v květnovém termínu téměř 150 000 studentů 211 národností na téměř 2 500 školách. Bylo mezi nimi po celém světě i v ČR také 196 mladých Češek a Čechů (pro zajímavost více než polovinu z celkového počtu studentů tvoří Američané, následují Kanaďané, dále pak Britové, Indové, Holanďané, Mexičané, Číňané atd., ale také třeba 14 studentů z Malawi či Swazijska nebo 13 z Burkiny Faso). Za zmínku pochopitelně stojí i to, že téměř pro dvě třetiny absolventů IB je angličtina jejich rodným či úředním jazykem.