Mladý Demosthenes

V pondělí 3. 2. se v Praze konalo regionální kolo soutěže Mladý Demosthenes, jehož se zúčastnili čtyři naši studenti. Jeden z hlavních cílů Mladého Démosthena je u mladé generace zvýšení sebevědomí v oblasti prosazování vlastních myšlenek, projektů, nápadů a vizí v domácím prostředí.

V nejmladší kategorii zastupoval OG Jan Hrebík. Ten skvělým citátem „Přátelství je, jako když se počůráš. Každý to vidí, ale ten hřejivý pocit má každý pro sebe.“ na závěr potvrdil suverenitu ve své skupině. Druhou reprezentantkou OG byla Thea Kratochvílová. V rámci svého debatování se zaměřila na problém přirozeného přírůstku u nás a v zemích Blízkého východu. Dobře zvolené téma spolu se zamyšlením nad problémem ji vyneslo první místo v druhé věkové kategorii. Třetím reprezentantem byl Tomislav Procházka. Ten zde jasně předvedl svou suverenitu v projevu a v pečlivosti výběru tématu. Jeho ryze současné téma se zabývalo sociálními sítěmi a problémy s nimi spojenými. Sociální sítě, dle aktuálnosti doby, hodnotila porota velmi kladně a za souhlasného přikyvování publika Tom dosáhl na první místo ve své kategorii. A do čtveřice všeho dobrého potvrdila svou doménu Tereza Janková, která ukázala, že v debatování má své nezastupitelné místo. V médiích nyní žhavě diskutované téma si vybrala pro svou diskuzi i Tereza. Pozastavila se nad vizí přestěhování populace na planetu Mars. Za přednes, postoj i téma ji jednomyslně pochválila hodnotící porota.

Všichni naši studenti postupují z 1. místa do kola krajského. Gratulujeme!

Martina Válková