Není svátek jako svátek

Když má svátek republika, stane se svátek státním. 

Adéla Boudová, Draga Čermáková, Elen Haspeklová, Michal Hensl, Pavel Knížek