​Nevinen!

Titulek článku již napovídá, jak dopadlo soudní řízení, které se odehrálo v úterý 5. prosince 2017. Tedy bezmála 1 100 let od smrti poškozeného a asi 1 045 let po smrti obžalovaného.

Že vám tu něco nesedí? Že je to přece jasné? Boleslav I. Ukrutný zavraždil knížete - světce Václava, říkala vám to paní učitelka a „basta fidli“! Máme přeci státní svátek, osmadvacátého září, a koná se procesí ve Staré Boleslavi…

Podobně asi reagovali studenti sekundy B, když se jim na Managebacu objevila v seznamu Jobových zvěstí položka Soud s Boleslavem I., zvaným Ukrutný, který se měl dopustit úkladné vraždy na svém bratru, knížeti Václavovi. Už tušíte? Ano, sekundáni si hráli. Nejprve si rozdělili role: tým žalobců, tým obhájců, experti na leccos (na vztahy s Německem, 1. staroslověnskou legendu, Kristiánovu legendu, soudní patologii, …), přísedící. Pak provedli zevrubný průzkum dostupných pramenů, připravili si svou obžalobu i obhajobu a v úterý odpoledne se šlo na věc. Všichni přítomní se do svých rolí doslova zakousli, umně konstruovali alternativní verze zločinu a dokládali je svými důkazy. Na závěr hodiny, totiž soudního přelíčení soud vynesl rozsudek. Boleslav I. zvaný Ukrutný je nevinen ve smyslu obžaloby. Ve zdůvodnění soud konstatoval, že žalobcům se nepodařilo dokázat, že Boleslav plánoval a provedl vraždu svého bratra Václava.

Jak asi tušíte, o rozsudek vůbec nešlo. Podstatné je, že studenti týden doslova žili boleslavskou vraždou, učili se hledat argumenty a kriticky je hodnotit.

Michal Kašpar