OG Humanities jedou!

Akademický klub humanitních věd zahájil svou činnost již předminulý týden, kdy se všichni náruživí historici, ekonomové, sociologové i jiní sešli na první informativní schůzce o fungování našeho spolku. Ve čtvrtek 18. října však odstartoval klub svůj program naplno. Prvním pozvaným hostem se stal pan Mgr. Jiří Kárník, který nás za necelou hodinu a půl seznámil s tak rozdílnými tématy jako například první anglo-afghánská válka nebo problematika elektronizace voleb. Co ale mají tyhle dvě věci společného?

Pan Kárník se v rámci přednášky pro náš klub zaměřil především na svou současnou práci na ministerstvu vnitra, ale i na to, čemu se věnovalběhem svého studia.Tato informace nás velice překvapila. Vystudoval totiž Filozofickou fakultu UK se zaměřením na britský imperialismus, avšak vítr ho po absolvování zmíněné fakulty zavál do úplně jiných vod. Stále však pracuje na své disertační práci soustředící se právě na již zmíněné anglo-afghánské války. Po dokončení magisterského studia se stal zaměstnancem ministerstva vnitra a nyní je jedním z vedoucích projektu elektronizace veřejné správy neboli eGovernmentu. Skrze spletité diagramy nás uvedl do procesu výkonu tohoto projektu i jeho očekávaného výsledku.Zároveň objasnil v čem vidí spojitost mezi praktikami britských diplomatů v 19. století a svým vlastním každodenním jednáním. Ze své pozice vedoucího také vysvětlil, proč se v tomto směru vyplatí zaměstnávat lidi s humanitním vzděláním, bez nichž by tento projekt nebyl tím, čím je.Humanitně vzdělaní lidé se tak díky svému myšlení a schopnosti pracovat s obrovským množstvím informací mohou uplatit i v technickém oboru.

Jasmína Švarcrová