Olympiáda lidských práv

Dne druhého prosince proběhlo finálové kolo prestižní esejistické soutěže s hlavním tematickým okruhem týkajícím se lidských práv. Z přibližného počtu 1400 účastníků bylo v nominačním kole vybráno 60 nejlepších soutěžících, hodnocených na základě eseje, kterou museli v krátkém čase vyprodukovat na tezi týkající se způsobu prosazování lidských práv v totalitních státech. Mezi dva finalisty byli vybráni i dva studenti z Open Gate, Matyáš Bosák a Sára Latif.

Finálové kolo se událo na Magistrátě hlavního města Prahy. Letošním podtématem finálových tezí, na které se eseje psaly, byla bioetika a problematika s ní spojená. Do tohoto patří i problematika eutanázie, interrupcí či povinného očkování, což byla tři základní témata, ze kterých si postupující finalisté mohli vybrat. Tato témata jsou v současné době diskutována, neboť legislativní rozhodnutí naprosto reflektují pozici a hodnoty státu. Např. stát musí přehodnotit současný postoj zákonů o interrupci. Má se stát postavit na humanistickou stranu, která adoruje hodnotu lidského života? Nebo se má spíše přiklonit na praktickou stranu příznivců interrupcí, argumentující nevhodnými podmínkami, kterými musejí nechtěné děti procházet, neboť jsou nechtění? Tato problematika totiž není pouze dvourozměrná, pro diskusi je potřeba znalost společenských trendů, etiky a medicíny. Tyto faktory je potřeba skloubit, aby odpověď na ně byla relevantní ze všech stran. Z této problematiky rovněž vystává velké množství otázek, na které je bez odpovědi na tu základní těžké odpovědět.

Krom samotného psaní esejů program obsahoval i přednášky odborníků z oblasti lidskoprávních organizací a o problematice týkající se společenských témat. Čestným porotcem byl i doktor medicíny, filosofie a teologie pan Jaromír Matějek, který uchvátil posluchače svojí komplexní přednáškou na téma eutanázie a problematiky „dříve vyslovených přání“ z lékařského, právního a etického hlediska. Co je dříve vyslovené přání? Jak se k němu má lékař stavět? Jaké potíže v naplnění přání vyvstávají? Jaké je etické pozadí práva lidí rozhodovat o sobě předběžně do doby, kdy nebudou schopni čirého uvažování? Odpovědi na tyto otázky pan Matějka s charismatem předložil všem účastníkům. Další přednášky se ujala i výkonná ředitelka Unicef paní Pavla Gomba, která poreferovala o současných aktivitách Unicefu a jejích humanitárních misích v zaostalých zemích. Za organizaci Amnesty international vystoupil i Michal Horniecký. Ve zkratce se tato organizace aktivně věnuje naplnění práv politických vězňů. Jednou z akcí, kterou se s úspěchem bojuje za jejich propuštění, je i Maraton psaní dopisů, která na Open Gate proběhla hned následující týden.

V průběhu přednášek byly finálové eseje hodnoceny a bylo vybráno deset postoupivších, kteří se zúčastnili ústní obhajoby svých esejí před odbornou porotou. Mezi nejúspěšnější z nejúspěšnějších se prosadila i naše studentka Sára Latif, která byla ohodnocena čtvrtou pozicí v celé soutěži. Svoji esej a obhajobu založila na základě střetu hodnot kvality života a hodnoty ochrany života. Ze stejného hlediska zpracoval tuto problematiku i druhý finalista Matyáš Bosák, který ovšem zvolil lehce explicitnější strategii a do ústního kola se neprosadil.

Jak bylo již naznačeno, společenská témata, do kterých zasahují lidská práva, jsou opravdu široká. V moderní době, kdy jsou stále porušována, je potřeba veřejné diskuse a osvěty o problémech, které jejich porušování představuje. Olympiáda lidských práv má za úkol diskusi a zájem o tato témata šířit mezi mladé lidi. Pro budoucnost nejen našeho státu je právě tato diskuse nezbytná, a proto má soutěž Olympiáda lidských práv takovou úroveň a prestiž. K závěru bych rád vyjádřil poděkování organizátorům a porotcům, bez nichž by soutěž existovat nemohla.

Matyáš Bosák