Olympiády v plném proudu

Ve čtvrtek 23. 11. 2017 proběhl na naší škole 47. ročník dějepisné olympiády, které se letos zúčastnilo 17 našich terciánů a kvartánů. Jelikož si příští rok připomeneme sté výročí vzniku Československa, nebylo překvapením, že organizátoři zvolili pro tento rok téma „To byla první republika aneb Československo v letech 1918 - 1938“. Jako obvykle čekala účastníky řada záludných otázek nejen z dějin politických, ale také z dějin průmyslu a obchodu, kultury, módy, architektury, vědy a techniky atd. Nechyběly samozřejmě ani otázky týkající se politického zeměpisu či významných osobností první republiky. Jako obvykle si organizátoři neodpustili své oblíbené šifrování zkratek (ČEDOK, ČKD, ČTK, LK, Z – ne, opravdu to není Zetor). Konečné výsledky byly velice vyrovnané a 10 účastníků přesáhlo požadovanou 60% hranici. Do okresního kola, které proběhne v druhé polovině ledna 2018 v Jílovém u Prahy, postoupili: ze sdíleného prvního místa Kristýna Kolářová a Natan Kratochvíla, ze třetího Yannic Borovič. Je rovněž zapotřebí pochválit přípravu všech účastníků, zejména pak našich terciánů, jelikož letošní téma ještě v hodinách dějepisu neprobírali.

V sextách pro změnu proběhla olympiáda z českého jazyka. Školního kola se zúčastnilo 20 studentů. Soutěž byla tradičně rozdělena na dvě části – sloh a jazykovou část. Zatímco v jazykové části sextáni využili i své literární dovednosti při rozboru Čapkova textu, svůj spisovatelský talent mohli prokázat při psaní slohu, jehož téma bylo „Vyřčená slova nelze vzít zpět“. Slohový útvar si studenti mohli vybrat dle libosti. Téma jako na zlatém podnosu nabízelo úvahu, nicméně největší úspěch sklidilo vypravování a popis uměleckého díla(!). Do okresního kola postupují dva studenti s nejvyšším počtem bodů. Z prvního místa tak postupuje Veronika Vařáková a z druhého Karolína Hrabalová, obě ze sexty B. V těsném závěsu se na třetím místě umístily Darina Lisichkina (6.B) a Jiřina Porubová (6.A). Studentům děkujeme za účast a děvčatům budeme v okresním kole držet palce.

Jan Tomášek, Petra Šedivá