OMG! aneb Jak nápad studentů z Open Gate rozjel vlnu zájmu o mediální gramotnost

Během studia střední školy dokázali založit neziskovou organizaci a zrealizovat akci na podporu mediální gramotnosti mladších žáků. Olympiády, kterou podpořila mimo jiné Nadace O2 či Česká televize, se nakonec zúčastnilo 13 tisíc dětí, což předčilo veškerá očekávání. S iniciátory projektu Barborou Votlučkovou a Nicolasem Ivanovem jsme si povídali o procesu příprav tak rozsáhlé akce i o jejím nadcházejícím ročníku.

Jak vás napadlo projekt Olympiády mediální gramotnosti (OMG) zorganizovat? A kdo byl součástí hlavního pořadatelského týmu? 
Nicolas: Už delší dobu jsme chtěli uspořádat celorepublikový inovativní projekt na podporu kritického myšlení a mediální gramotnosti. Před dvěma lety jsme také založili neziskovku, jejímž účelem bylo pořádat vzdělávací akce jako debatní turnaje a simulace OSN a výtěžek z těchto akcí jsme používali na podporu výjezdů na velké vzdělávací simulace a debaty pro studenty, kteří si je nemohli dovolit. V rámci pořádání OMG, kterého jsme se ujali právě s naší neziskovkou, jsme prakticky celý projekt zorganizovali s Bárou sami, a to včetně postavení webu, hledání partnerů i propagace olympiády.

Kolik dětí se akce zúčastnilo? A jak olympiáda probíhala?
Nicolas: Do olympiády se přihlásilo asi 16 tisíc žáků základních škol, převážně z vyšších ročníků. Test si poté reálně vyplnilo 13 tisíc žáků. 
Barbora: Konala se dvě kola – školní kolo a celostátní finále. To školní probíhalo formou online testu, který trval 40 minut a v jehož rámci byly testovány nejen znalosti, ale i schopnosti kritického myšlení a vyhledávání informací. Finálové kolo proběhlo 1. 12. na pražském magistrátu, kde se sešlo nejlepších padesát řešitelů ze starší kategorie a třicet z mladší. Ti poté absolvovali hodinový test, na jehož základě bylo vybráno deset nejlepších do ústního kola soutěže.

Čeho jste takovou akcí chtěli dosáhnout?
Barbora: Snažili jsme se zvýšit povědomí o mediální gramotnosti, jelikož toto téma bývá v klasické výuce často opomíjeno. Nešlo tedy jen o test, ale i o řadu vzdělávacích workshopů a doporučujících materiálů, které měly za cíl pomoci žákům lépe porozumět mediální gramotnosti a rozvíjet kritické myšlení a další soft skills. 
Nicolas: Zároveň jsme si chtěli vyzkoušet trochu modernější přístup k tomu, co se ve školách běžně zkouší. Proto jsme připravili test, který je možné částečně vyplňovat s internetem a jenž ověřuje znalost teorie jen v co nejmenší míře. Objevovaly se v něm tak otázky na schopnost ověřování a zjišťování informací, jelikož internetové dovednosti považujeme za důležitou součást mediální gramotnosti. Zároveň jsme zahrnuli i ceny pro učitele úspěšných žáků, abychom motivovali přípravu žáků.

Co byste označili za největší výzvu projektu?
Barbora: Ze začátku byla největší výzva, aby se o nás dozvědělo co nejvíce škol a zapojil se dostatek žáků. Postupem času se však problém otočil a šlo nám hlavně o to, jak zajistit jednotné podmínky pro tak obrovský počet účastníků. 
Nicolas: Podle mě bylo největší výzvou dostat myšlenku do praxe a technicky celý projekt zajistit, dostat všechny instrukce jasně k účastníkům a sebrat co nejpřímější zpětnou vazbu, abychom mohli soutěž do budoucna vylepšit. Správně naformulovat otázky, zadat je do systému a řešit přihlašování škol a vyhodnocování výsledků bylo rozhodně technicky náročnější než vymyslet koncept olympiády.

Máte pocit, že jste se pořádáním takové akce něco naučili i vy sami?
Barbora: Kromě testovacího softwaru a cateringu na finále jsme se alespoň nějakou částí podíleli na každé organizační činnosti. Určitě tedy alespoň mě osobně projekt naučil hodně o organizaci času, rozšířil mé mediální vzdělání i organizační dovednosti. 
Nicolas: Díky projektu jsme si rozhodně vyzkoušeli, jaké to je, když musíte řešit technické potíže a dotazy více než 13 tisíc účastníků a díky finálovému kolu také event planning.

Jaké partnery se vám podařilo do projektu zahrnout? A jakou roli zde hrála vaše škola?
Nicolas: Náš hlavní partner byla Nadace O2, která nám pomohla s financováním celého projektu, zároveň nám pomáhala Česká televize, ČTK a spousta dalších, díky nimž jsme mohli nabídnout vítězům prohlídky televizních studií, vydavatelství nebo elektroniku. Spolky jako Nelež nebo Nadační fond nezávislé žurnalistiky nám zajistily odbornou porotu na finále a pomohli s kontrolou soutěžních otázek, společnost aSc nám potom poskytla testovací rozhraní EduPage a zároveň nám pomáhala během olympiády s funkčností testu a přihlašovacího systému. Škola Open Gate a The Kellner Family Foundation nám do příštího ročníku taktéž přislíbily pomoc v podobě marketingu nebo zajištění prostor pro krajská kola.

Jak vy osobně vnímáte stav mediální gramotnosti u nás? 
Nicolas: Myslím si, že na tom nejsme v rámci Evropy nejhůř, stále se ale máme v čem zlepšovat. Jsem rád, že ČR zařadila mediální vzdělávání na popředí pokynů pro vzdělávání, ovšem v osnovách stále zůstává mediální gramotnost jako interdisciplinární předmět, tudíž každá škola přistupuje jinak k tomu, v jakém předmětu se bude učit a do jaké míry. Vzhledem k tomu, že se mediální výchově na školách věnuje jen asi deset hodin ročně, přestože v ČR vyjde asi 200 tisíc fake-news článků ročně, považuji inovace v tomto směru za nezbytné.

Plánujete s olympiádou příští rok pokračovat? 
Barbora: Ano, na přípravách dalšího ročníku olympiády již pilně pracujeme. Do příštího ročníku si však neseme zpětnou vazbu i zkušenosti z pilotního ročníku, s nimiž chceme tento ročník vylepšit. Máme v plánu zorganizovat krajská kola, rozšířit přípravné materiály i rozšířit okruhy otázek například na téma umělé inteligence.

Více se dozvíte na webu medialnigramotnost.com.

Barbora Votlučková
studuje v oktávě na osmiletém gymnázium Open Gate, kde bude tento rok skládat mezinárodní IB maturitu. Ve svém volném čase se věnuje zejména akademické debatě a sportu – závodně hraje volejbal. Taktéž působila jako viceprezidentka studentské rady na své škole, pomáhala s organizací Modelu OSN a již předtím pomáhala s organizací olympiády lidských práv. Ve svém volném čase pomáhá neziskovým organizacím a společně s Nicolasem Ivanovem založila OMG.

Nicolas Ivanov
studuje na Open Gate za podpory nadace The Kellner Family Foundation a věnuje se akademické debatě. V té dokázal pětkrát vyhrát mistrovství ČR a jako kapitán národního týmu dovedl ČR na pozici třetího nejlepšího cizojazyčného týmu světa, debatu také vyučuje. Zúčastňuje se různých simulací OSN, Evropského parlamentu nebo Evropského soudu pro lidská práva. Založil dvě neziskové organizace, které se zaměřují na mimoškolní vzdělávací aktivity se zaměřením na analytické a kritické myšlení.

Zdroj: EDUCA magazín