Oznámení o konání voleb do Školské rady

Petr Šlemenda