Páteční pozdrav ze ZŠ

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

během prázdnin došlo v Open Gate k určitým personálním změnám. Jednou z nich bylo jmenování mé osoby na pozici ředitele základní školy. Svým úvodním pátečním dopisem tak navazuji na dosavadní tradici a současně se mi takto naskytla možnost se Vám krátce představit.

Základní školu Open Gate jsem poprvé navštívil v polovině dubna letošního roku. Již samotné prostředí ve mně zanechalo hluboký dojem, bylo inspirativní a naplňovalo moje představy dělat práci trochu jinak, než jak jsem jako ředitel až doposud ve státní škole mohl.  Poté, co jsem poznal zdejší tým, jsem již se svým rozhodnutím neváhal a přijal jsem nabídku spolupracovat s vysoce kvalifikovanými, otevřenými a motivovanými pedagogy, kteří jsou naprosto oddaní svému poslání.

Letošní školní rok je tedy novým začátkem nejen pro naše prvňáky, ale svým způsobem pro celý pracovní kolektiv, který již během prázdninové přípravy mi byl velkou oporou a když vidím, jak celý tým drží pevně pohromadě, věřím, že máme před sebou skvělý nejen tento školní rok, ale i řadu dalších.

Chci, aby naše škola byla v nadcházejícím školním roce především bezpečným místem, kde rodiče nebudou mít žádné starosti o svoje děti a těm nebude nic bránit v tom, aby ze sebe dostaly to nejlepší. I nadále budeme otevřenou a komunitní školou, kde jsou ve vzájemné synergii a úzkém kontaktu žáci, zákonní zástupci, rodiče a pedagogičtí pracovníci. Ani za aktuální složité situace vzniklé celosvětovou pandemií COVID-19 nechceme z naší cesty ustoupit. V začátku školního roku Vás proto prosím o dodržování přísnějších bezpečnostních opatření, která snad mohou někoho při pohybu ve škole obtěžovat, ale jak jsem uvedl výše, zdraví našich žáků je jednoznačnou prioritou.

Jsem si jistý, že všichni prožijeme školní rok tak, jak jsme ho společně s kolegyněmi a kolegy naplánovali. Současně jsme my všichni v Open Gate otevřeni iniciativě ze strany rodičů a jejich dětí. Budeme se pravidelně setkávat při pracovních i neformálních příležitostech, děti budou mít možnost svůj talent rozvíjet nejen při učení, ale i díky tradičním akcím, jakými budou například Halloween Day, vánoční večeře, food festival, adaptační pobyty, škola v přírodě nebo lyžařský kurz.

Prosím vzkažte dětem, že se na ně již ohromně těšíme. Když jsem viděl, s jakým nadšením všichni členové týmu pro naše žáky školní rok připravovali a jak srdečně o dětech hovořili, nemohu se dočkat, až u toho budu osobně.

Slibuji, že udělám vše pro to, abychom pro naše žáky vytvořili podporující prostředí založené na vzájemné důvěře, a já budu tím, na koho se budete moci Vy i Vaše děti vždy s důvěrou obrátit.

Přeji úspěšný začátek školního roku.