Páteční zprávy z gymnázia

Vážení a milí rodiče, zákonní zástupci, studenti, absolventi a příznivci OPEN GATE,

je tu tradiční dopis, byť společenská situace je velmi netradiční.

Počasí je téměř jarní, OG areál vypadá bez studentů opuštěný, avšak zůstali tu tvrdě pracující kolegové, pedagogové a další zaměstnanci.

Přešli jsme kompletně do online vzdělávání, zpráv a reakcí dostáváme mnoho, dnes Vám samozřejmě přijdou další informace od kolegyně Kožnarové, ředitelky OG.

Všichni se snaží pracovat velmi zodpovědně. Ukazuje se, jaká je prezenční škola vlastně krásná a ušlechtilá věc, OG speciálně. Práce z domova je nejen mnohem náročnější, ale člověk je tvor společenský a drtivá většina z nás je ráda v sociální interakci, osobní, tváří v tvář.

To však nyní není možné, proto se maximálně snažíme o podporu a vzájemnou komunikaci. Víme, že to společně zvládneme. A o to více si pak budeme vážit možností, které nám škola dává, a těšit se na ni.

Teď se tedy hlavně držte, milí studenti, snažte se nadále poctivě pracovat, buďte organizovaní a zodpovědní. Určitě to zvládnete. Věříme Vám.

Všem Vám přejeme hlavně pevné zdraví a trvalý optimismus.

Za všechny v OPEN GATE