Páteční zprávy z gymnázia

Vážení a milí rodiče, zákonní zástupci, studenti, absolventi a příznivci OPEN GATE,

je tu opět pátek, byť dny v této době poněkud splývají a denní rutina je víceméně stále podobná. Také tomu přispívá, že se snažíme pokračovat ve vzdělávacím procesu, ačkoliv distančně a digitálně.

Minulý týden jste tradiční páteční pozdrav dostali od ředitelky školy a s důležitými informacemi Vás též oslovila paní jednatelka. Dnes se tedy vracíme ke standardnímu zpravodajství v nestandardní době.

Po nočních mrazících se již jednoznačně hlásí jaro, i když si jej vychutnáváme spíše zpoza oken našich domovů. Ale netruchlete, nezbytná vládní opatření jednou skončí a o to radostněji si budeme užívat venkovních aktivit.

Jak jsem již zmínil, učíme dále. Studentův den se skládá s různorodých aktivit: video hodin, úkolů, prezentací, četby, video úkolů, pracovní listů, cvičení… Víceméně stejně pestře jako ve škole. Samozřejmě chybí teplý lidský kontakt, ale snažíme se zachovávat školní normalitu alespoň těmito formami.

Minulý týden jste se dozvěděli, že po testování, používání a analyzování různých dostupných platforem v prvních dvou týdnech jsme se rozhodli formu video hodin sjednotit na jedné platformě – Microsoft Teams. Tento týden probíhala pilotáž v kvartě A a již příští týden pojede na MT celá škola. Dnes odpoledne nás čeká další z řady školení, abychom předešli případným potížím. Studenti ještě dnes dostanou informace od svých třídních učitelů a nový týden by měli zahájit třídním setkáním na „Teamsech“.

Všem studentům jednoznačně doporučujeme velmi aktivní přístup, účast na video hodinách a plnění úkolů a zadání. Nevíme, kdy se školy opět otevřou, ale je jisté, že hodnocení tohoto pololetí bude z valné části odvozeno od právě probíhající digitální výuky a úkolů s tím spojených.

Na konci příštího týdne nás čekají Velikonoce a s nimi související volno a velikonoční prázdniny. Zní to v současné době sice zvláštně, určitě však připomene kolegům, že to není vhodná doba na plnění mnoha dalších školních úkolů.

Připomínám také důležitost vnitřní sebekázně a zodpovědnosti, členění dne na práci a „zábavu”, nezapomínejte na komunikaci s ostatními členy rodiny a domácnosti, pohyb, odpočinek a spánek. Prostě se držte a zachovávejte si hlavně dobrou mysl.

Všem Vám samozřejmě přejeme pevné zdraví a nezdolný, trvalý optimismus.

Za všechny v OPEN GATE