Páteční zprávy z gymnázia

Milí rodiče, vážení zákonní zástupci,

je mým velkým potěšením napsat již nyní, na konci prázdnin první z našich tradičních pátečních zpráv z gymnázia Open Gate. Vzhledem k tomu, že je to pro mě zpráva první, asi by bylo vhodné, abych se Vám v úvodu v krátkosti představil. S mnohými z Vás se znám osobně a máte proto svůj názor na mě opřený o konkrétní zkušenost, pro celou řadu z Vás jsem však prozatím neznámou tváří, a proto bych o sobě rád napsal pár řádků.

V projektu Open Gate působím již od samého začátku, připojil jsem se k němu v roce 2005, hned po svém návratu z Anglie, kde jsem dva roky působil v roli učitele a vychovatele na internátní škole ve Stamfordu. Bylo proto pro mě přirozeným krokem zapojit se do budování školy podobného typu u nás v České republice. Svého kroku jsem nikdy nelitoval, vždy mě fascinovalo kolik nových výzev mně tato škola průběžně přinášela. Upřímně, nikdy jsem si nemyslel, že bych mohl po tak dlouhou dobu pracovat na jednom místě, a je pro mě tak trochu záhadou, jak je možné, že i po 15 letech strávených v jedné budově se do své práce každý den těším. Částečnou odpovědí je asi neustálá dynamika rozvoje naší školy – v postupu času zejména zavedení IB, rozšíření školy o první stupeň, rozšíření kolejí, navýšení kapacity gymnázia a mnoho dalších drobnějších změn. Přestože mojí hlavní náplní práce byla výuka matematiky, vždy jsem se snažil zapojit do celého chodu školy, a mám proto zkušenosti z kolejí, základní školy, z vedení kroužků i mimoškolních aktivit. Dalším důležitým momentem pro mě bylo vystudování bakalářského programu školského managementu, které mou prvotní roli učitele matematiky doplnilo o chápání života školy v širších souvislostech a bylo pro mě jednoznačným obohacením. Zkušenosti nabyté během tohoto studia jsem se snažil aplikovat v práci matematické sekce, vedení programu DofE či koordinaci práce třídních učitelů, kterou jsem zde v Open Gate měl v poslední době na starosti. Mnoho zajímavých zkušeností jsem nasbíral díky již zmíněnému programu Duke of Edinburgh , na jehož zavedení a ukotvení v České republice jsem se podílel. V jeho rámci působím stále jako školitel učitelů zapojených do tohoto programu u nás i v zahraničí, a mám proto pravidelnou možnost setkávat se se zajímavými lidmi působícími ve školách po celém světě.

Jsem si vědom toho, že pozice zástupce ředitele školy pro gymnázium přináší velkou míru zodpovědnosti a bude pro mě jistě nemalou výzvou. Na druhou stranu jsem přesvědčen, že v této pozici mám škole co přinést, a pevně doufám, že o tom brzy přesvědčím i všechny z Vás. Musím přiznat, že se na nový školní rok velmi těším – stejně jako se těším na nadcházející spolupráci s Vámi, rodiči našich studentů.

Spolupráci se svými kolegy jsem si již naplno vyzkoušel v tomto týdnu, ve kterém se všichni zaměstnanci Open Gate sešli společně zde v Babicích. Jednalo se o týden velice náročný, ale zároveň velmi příjemný, protože i nám učitelům v Open Gate samozřejmě chybělo vzájemné setkávání. Oproti jiným školám možná i o trochu víc, protože mezi celou řadou lidí v Open Gate panují skutečně nadstandartní vzájemné vztahy, a je proto milé vrátit se po čase zase mezi kamarády. Navíc se nám v letošním školním roce podařilo doplnit náš pedagogický sbor o velmi energické a otevřené učitele a vychovatele a bylo skutečně povzbudivé sledovat jejich vzájemnou spolupráci. Jádrem našeho programu byla pochopitelně analýza uplynulého školního roku a příprava na ten nadcházející, ale čas se našel i na neformálnější společné aktivity. Z celého uplynulého týdne mám velmi pozitivní pocit. Z celého pedagogického sboru včetně vychovatelů je opravdu cítit, jak moc se těší na zahájení nového školního roku, kdy budou moci zase normálně učit. Myslím, že pro spoustu z nás byla karanténa dobrým připomenutím toho, jak rádi studenty potkáváme a učíme v běžném režimu.

V rámci přípravy na nový školní rok pochopitelně finalizujeme celou řadu dokumentů, které s Vámi budeme sdílet příští týden. Během něj se dozvíte všechny informace vztahující se k začátku školního roku, organizaci vybírání a rozdávání učebnic a uniforem, detaily o stravování, organizaci školního roku, provozu školního autobusu, rozvrzích, kroužcích i režimu školy, kterým budeme reagovat na situaci okolo Covidu. Nasdílíme s vámi zkrátka všechny potřebné informace, tak jak jste byli vždy zvyklí.

Přeji příjemné strávení posledních srpnových dnů,