Páteční zprávy z gymnázia

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

moje druhá zpráva bude čistě informativní a bude se zabývat situací okolo COVIDU-19 a opatřeními, které jsme se v reakci na danou situaci jako škola rozhodli udělat.

Všechna opatření najdete v tomto PDF. Dokument je sice je poměrně rozsáhlý, ale rád bych Vás poprosil o jeho přečtení, abyste věděli, s čím můžete v naší škole od nového školního roku počítat.

Základní premisou MŠMT, kterou se budeme rádi řídit, je pokyn k tomu, aby všechny školy v České republice zahájily nový školní rok v běžném režimu. Na druhou stranu je zřejmé, že situaci okolo COVIDU není možné ignorovat, a proto jsme připravili celou řadu dílčích nařízení, která by nám měla pomoci zabránit šíření viru.

Naším základním opatřením je pochopitelně důsledné dodržování osobní hygieny, k čemuž budeme mít v našem areálu vždy dostatek prostředků. Po konzultaci s krajskou hygienickou stanicí jsme se rozhodli maximum výuky provádět v kmenových třídách a omezit tak kontakt napříč ročníky. Pro zachování kvality naší výuky však není  možné učit celou třídu pouze v jedné místnosti (např. jazykové skupiny, odborné učebny). V případě postupného sdílení místností různými třídami bude vždy na konci hodiny docházet k jejich dezinfekci. Další výzvou pro nás pak byl provoz školní jídelny, který chceme zachovat ve stejném rozsahu, na jaký jsou naši studenti zvyklí. Společně s okresní hygienou jsme našli řešení, jak zachovat rozsah jídelních služeb včetně poskytování společného salátového baru i výběrového baru s teplými jídly. Musíme však důsledně dodržovat tři opatření, která nám toto umožní. Prvním je pečlivá hygiena před vstupem do jídelny, druhou je nošení roušek v jídelně (pochopitelně mimo čas strávený u stolu), třetí pak nošení jednorázových mikrotenových rukavic (opět do doby, než se studenti posadí ke svému stolu). Důvodem druhého a třetího opatření je právě naše snaha zachovat společný jídelní bar, který je naší velkou devizou. V jídelně bude samozřejmě probíhat zvýšený dozor pedagogických pracovníků tak, abychom v maximální míře zajistili dodržování potřebných hygienických pravidel.

Byl bych však velmi nerad, kdybyste si z mého dnešního dopisu odnesli pouze to, že se soustředíme na boj s Covidem. Naopak, budeme samozřejmě v největší možné míře stále pokračovat ve všech aktivitách, které přispívají k rozvoji našich studentů. K tomu směřovala intenzivní příprava všech kolegů v (nejen) uplynulých čtrnácti dnech. Pevně věřím, že studenti si letošní školní rok užijí naplno, a společně s kolegy se už se moc těšíme, až je znovu začneme potkávat v našem areálu.

S pozdravem a přáním příjemně stráveného víkendu.