Páteční zprávy z gymnázia

Vážení rodiče, zákonní zástupci a příznivci naší školy,

první týden v letošním školním roce je už téměř za námi a já bych s Vámi rád sdílel, jak u nás v OPEN GATE probíhal. Již dříve jsem zmiňoval, že je u nás zvykem využívat čas efektivně, tudíž od prvního školního dne se u nás učilo podle normálního rozvrhu, tedy od 8:20 do 15:10 (nejste-li zrovna septimán nebo oktaván, v takovém případě se občas zdržíte ve škole i déle). Jedinou výjimkou byly první dvě hodiny v úterý 1. září, které studenti strávili společně se svými třídními. To, že bylo o čem si povídat, je asi nasnadě, mimo sdílení prázdninových zážitků i historek z doby karantény měli třídní učitelé za úkol seznámit studenty i s hygienickými opatřeními, které jsme na naší škole zavedli. Kromě toho přišla na řadu také trocha administrativy ve formě vybírání různých návratek. Hned poté se však studenti v rámci ostatních hodin pustili do práce. Učitelé společně se studenty podle potřeb předmětu zreflektovali učivo probrané na jaře dálkovou formou. Vzhledem k nestandardnímu zakončení minulého školního roku proběhlo v tomto týdnu také rychlé vracení učebnic, tak aby na začátku týdne příštího byly pro studenty připravené sady učebnic do aktuálních ročníků.

Na to, že letošní školní rok budeme muset být skutečně flexibilní, nás upozornil již včerejší den, kdy se kvartám na poslední chvíli zrušil jejich plánovaný den se záchranáři. Během něho si studenti měli zážitkovou a praktickou formou vyzkoušet, zda jsou schopni efektivně poskytovat první pomoc. Ráno se bohužel jeden z organizátorů kurzu probudil se zvýšenou teplotou, a jelikož s ním jeho kolegové byli předchozí den v kontaktu, rozhodli jsme se raději celý kurz odložit na později. Studenti se tak na poslední chvíli vrátili zpět do učeben a jejich učitelé byli rychle svoláni ze svých kabinetů. Nová doba přináší samozřejmě také nové výzvy, jedna z nejúsměvnějších, kterou jsem mohl sledovat, je nasazování jednorázových rukavic při vstupu do jídelny. V praxi si tak všichni z nás, kteří si po umytí úplně neosušili ruce, vyzkoušeli, že fyzikální jev zvaný adheze může výrazně prodloužit dobu nasazování mikroténových ochranných pomůcek. Nicméně, s nekonfekční velikostí ruky (v mém případě 11) je nasazování náročné, i když máte pokožku naprosto suchou.

Na začátku příštího týdne nás čeká společné assembly, jež se uskuteční v hale. Vzhledem k vyšší koncentraci osob musí všichni studenti i zaměstnanci školy mít nasazené roušky. Úvodní assembly pak bude tradičně zakončeno venkovním společným focením, které se už naštěstí bez roušek obejde, zato se však neobejde bez slavnostních uniforem. Pro naši školu bude také trochu netradiční čtvrtek, na kdy je stanoven podzimní maturitní termín. Budeme tedy společně držet palce několika oktavánům, kteří se ze zdravotních důvodů nemohli zúčastnit maturit jarních.

Na závěr bych ještě rád upozornil na drobné změny v našem covidovém manuálu, došlo k drobné úpravě bodu 5.4. a 9.4., změny jsou zvýrazněny žlutou barvou.

Za všechny v Open Gate Vám klidný víkend přeje