Páteční zprávy z gymnázia

Milí rodiče, zákonní zástupci a příznivci naší školy,

po týdnu plném různých událostí Vás opět zdravím z Babic.

Jak již jistě víte, od pondělí bude v Open Gate po dobu následujících 14 dnů trochu více volného místa, kvinta až oktáva totiž přechází do módu distančního vzdělávání. Veškeré informace jsme se studenty i zákonnými zástupci již sdíleli a věříme, že jsme na tuto alternativu velmi dobře připraveni. Třídy nižšího gymnázia zůstanou ve škole a jejich výuka bude probíhat téměř normálně. Jediným výrazným omezením je zákaz sportovních aktivit, takže hodiny tělesné výchovy stráví studenti venkovními procházkami a nesportovními činnostmi. Naštěstí umístění naší školy k pobytu venku přímo vybízí a i předpověď počasí je k nám prozatím shovívavá. Výuka hudební výchovy bude po nezbytně nutnou dobu probíhat beze zpěvu. Nová opatření zasáhnou také do organizace našich kroužků. Na nejbližších 14 dnů jsme nuceni zrušit konání sportovních kroužků (s výjimkou jezdectví, které je sportem, při němž lze zachovávat nařízené dvoumetrové odstupy). U nesportovních kroužků lze díky organizačním opatřením dodržet maximální účast 10 lidí a jediným omezením tak bude již zavedená povinnost nosit roušky. Výjimkou jsou ještě také pěvecké kroužky, které se rovněž konat nemohou. Pro studenty kvinty až oktávy jsme připraveni vést některé kroužky distančně (šachy, výuka hry na hudební nástroje atd.). V případě zájmu kontaktujte prosím lektora kroužku. V souvislosti s koronavirem aktuálně chystáme další nutné opatření, a to pravidelné měření teploty u všech žáků naší školy.  

Přestože se to dle předchozích řádků úplně nezdá, i v této nepříjemné době probíhá v naší škole obvyklý studentský život. Ten se u nás neodehrává pouze ve školních lavicích, ale i mimo ně. Například studenti kvarty si v rámci nácviku praktické první pomoci pod vedením záchranářů ze Zdravotnické záchranné služby v Praze vyzkoušeli, jak se zachovat v případně skutečné nehody. Na figurantech, kteří byli vybavení skutečně věrnými pomůckami, si natrénovali ošetření otevřené zlomeniny doprovázené silným krvácením i první pomoc při nenadálém kolapsu. Některé skupiny si se situací poradily lépe, jiné hůře, ale naprosté většině z nich by prý zraněný pravděpodobně přežil.

Závěrem bych s Vámi rád opět krátce sdílel to, co mě v uplynulém týdnu ve škole potěšilo. Z celé řady možností zmíním jen středeční večerní plánování plesu se zástupci oktáv, které se z původních 30 minut protáhlo na hodinu a půl.  Nadšení a neotřelé nápady našich nejstarších studentů společně s jejich ochotou zamýšlet se nad reálnými řešeními problémů mě přiměly těšit se na ples už nyní. Příští týden nás čeká jednání v Lucerně, prozatím jsme předdomluvili dva termíny. Kromě toho původního - 26. 2. 2021, bychom si rádi zarezervovali i termín pozdější, a to nejspíše v prvním červnovém týdnu. Chceme pro uskutečnění maturitního plesu v této nejisté době udělat maximum.

Za nás v Open Gate Vám všem přeji klidný víkend.