Páteční zprávy z gymnázia

Milí rodiče, zákonní zástupci a příznivci našeho gymnázia,

bohužel koronavirová situace je více než problematická, proto bych Vám všem úvodem rád popřál především hodně zdraví. 

Tento týden jsme byli rozhodnutím vlády nuceni přejít na distanční výuku, která potrvá i v příštím týdnu. Během výuky na dálku se snažíme zohledňovat především dvě roviny. Tou první je pokračování ve vzdělávacím procesu, druhou snaha o zachování určité míry psychohygieny jak našich studentů, tak nás, pedagogů. Vybalancování těchto dvou principů je velmi obtížné, nicméně věříme, že se nám to daří. Naším prvotním cílem je pokračovat v podobném režimu jako ve škole; maximálně využíváme čas rozvrhu tak, aby se v čase mimo výuku studenti nemuseli škole věnovat a měli dostatek prostoru i pro svůj osobní život. Byli bychom rádi, aby platilo, že jasně ohraničená část dne je vyplněna školními aktivitami a mimo ni zbývá našim studentům dost prostoru i pro záležitosti neškolní. Stejně jako na jaře je pro nás i teď důležité, jak celou situaci vnímají naši žáci. Proto se k ní studenti vyššího gymnázia budou moci vyjádřit v dnes zaslaném dotazníku. Stejný dotazník půjde na konci příštího týdne i studentům nižšího gymnázia a samozřejmě rádi uslyšíme i Váš názor. Je naprosto přirozené, že zvolený model distanční výuky nemůže vyhovovat úplně každému, nicméně ve spolupráci s pedagogickým centrem se snažíme co nejvíce podporovat všechny studenty, kteří se na nás se svými problémy obrátí (popř. je sami vypozorujeme).

Jak jsem již psal minule, i při on-line výuce se děje mnoho zajímavých věcí. Jako příklad uvedu společný projekt angličtiny a biologie, během něhož studenti kvinty připravují ilustrovanou knihu plnou příběhů o buňkách, kterou budou posléze sdílet s našimi žáky z prvního stupně. Ostatně mezipředmětové aktivity si kvintáni vyzkoušeli i v době předkaranténní. Při honbě za dinosaury spojili dohromady angličtinu, španělštinu a dějepis. Naplno rovněž běžely naše další aktivity, třebaže musely být přeneseny do virtuálního prostoru. Kromě běžných hodin se studenti seznámili například s novinkami na nizozemských univerzitách i s možnostmi krátkodobých stáží u společnosti Microsoft. Příští týden čekají všechny oktavány individuální schůzky s IB koordinátorem, třídním učitelem, kariérní poradkyní a zástupcem vedení školy. Společně proberou další studijní plány a možnosti, jak v plánování budoucího studia může škola našim nejstarším studentům pomoci.

A tradičně závěrem: co mě potěšilo v uplynulém týdnu? Tentokrát to bude trochu neškolní, ale doufám, že Vám to nebude vadit. Vzhledem k tomu, že jsem musel být celý týden zavřený kvůli karanténě (kontakt s rizikovou osobou mimo OPEN GATE) doma v jednom pokoji, udělala mi největší radost moje manželka. Zaslouží si můj obdiv, jelikož se sama postarala o celou naši rodinu a chod domácnosti, navíc také zajistila přechod obou synů na dálkovou výuku a k tomu ještě distančně učila své žáky. Upřímně Vám přeji, aby se Vám v problematických chvílích dostalo od Vašich nejbližších stejné podpory jako mně.

Přeji Vám navzdory všem okolnostem klidný víkend.

Za tým gymnázia