Páteční zprávy z gymnázia

Milí rodiče, zákonní zástupci a příznivci našeho gymnázia,

i tento týden byl v našem prázdném areálu plný různorodých událostí, i když převážně jen těch virtuálních.

Začnu omluvou za poslání nefungujících odkazů v minulém dopise. Ještě jednou tedy odkaz nejen pro příznivce španělštiny zde a na Den otevřených dveří zde. U něho se rád na chvíli zastavím. Před týdnem jsem psal, že natáčení medailonku bylo poměrně stresující, při živém vysílání jsem se naštěstí cítil už mnohem lépe, tak doufám, že je to i vidět. Jakkoliv je pro mě COVID-19 omezující (asi jako pro všechny ostatní), pravdou je, že jsem díky němu začal dělat činnosti, které pro mě byly dříve netušené. Pomalu si tedy začínám zvykat na udržování očního kontaktu s kamerami a přemýšlení o tom, co dělat, abych na obrazovce působil co možná nejpřirozeněji. Přesto se čím dál tím více těším na normální hodiny, normální Dny otevřených dveří i normální třídní schůzky.

K třídním schůzkám připomínám, že se budou konat stejnou formou jako na jaře. Příští týden Vám pošleme dokument, v němž si budete moci jednotlivé vyučující pro sebe zarezervovat. Termín třídních schůzek zůstává stejný, tj. středa 25. 11. a čtvrtek 26. 11. Novinkou oproti jaru bude nabídka společné části třídních schůzek, tedy krátká hromadná schůzka rodičů s jejich třídními. V současné době pro Vás třídní učitelé pochopitelně asi nebudou mít nijak zásadní informace, rádi bychom Vám ale umožnili společné setkání.

Jak jistě víte, v pondělí 16. 11. máme vyhlášené ředitelské volno, což znamená, že studenti nebudou mít žádné hodiny. Nechali jsme se však pro tento den inspirovat výročím narození Karla Hynka Máchy a nabídli studentům možnost zapojit se do celoškolního projektu zaměřeného na poezii. Informace o něm jsme jim poslali včera, rád bych jen zdůraznil, že jde o projekt dobrovolný. Chápeme, že pro některé studenty je distanční výuka skutečně náročná a potřebují na školu nemyslet. Na druhou stranu jsme projekt koncipovali tak, aby za odpočinutí si od školy mohl být považován.

Přestože se současná epidemiologická situace mírně lepší, na návrat všech studentů do škol si nejspíše ještě chvíli počkáme, i proto distanční výuka stále běží na plné obrátky. Včera jsem poslal studentům pravidelný dotazník monitorující jejich spokojenost s výukou. Na jeho základě se vždy snažíme veškeré zmíněné problémy řešit. Dnes bych ale především rád všem našim studentům i pedagogickým pracovníkům poděkoval. Myslím si, že společně distanční výuku zvládají skutečně výborně. Stejný dík pochopitelně míří i k Vám, zákonným zástupcům, za Vaši podporu, kterou našim studentům poskytujete i v této komplikované době.

Největší radost v uplynulém týdnu mně asi udělaly zážitky z virtuálních hospitací. Systém distanční výuky, který jsme zvolili, mi umožňuje i pravidelný monitoring výuky. V praxi to znamená, že se mohu kdykoliv podívat do jakékoliv hodiny. Všechny hodiny, do nichž jsem prozatím nahlédl, utvrdily mou domněnku, že zajímavé aktivity vedoucí ke vzdělávání našich studentů je možné dělat i dálkově.

Za celé gymnázium přeji příjemný víkend!