Páteční zprávy z gymnázia

Vážení rodiče a zákonní zástupci, milí příznivci naší školy,

zdravím Vás opět po týdnu za celý tým gymnázia OPEN GATE. Včera jsem asi jako většina z Vás napjatě čekal na vyhlášení nových opatření souvisejících s nemocí Covid-19. Z jejich finální verze vyplývá, že se nás nijak nedotknou, všechna osmiletá gymnázia zůstávají ve stejném režimu jako doposud: studenti vyššího gymnázia se účastní vzdělávání distanční formou, studenti nižšího gymnázia chodí do školy. Naše jediné omezení se týká kroužků, které se od pondělí v prezenční formě ruší a přesouvají se na distanční platformu, je-li to možné. Pro více informací prosím kontaktujte lektora svého kroužku nebo koordinátora kroužků pana Šimoňáka.

Rád bych ještě zdůraznil, že všem studentům jsou po dobu distanční výuky k dispozici nejen učitelé, ale v případě potřeby i pracovníci našeho poradenského centra jak v oblasti akademické (asistenti pedagoga, speciální pedagožka, výchovná poradkyně, kariérní poradkyně), tak oblasti psychické (školní psycholožka a terapeutky). Členové týmu Poradenského centra budou pokračovat v online režimu s těmi, se kterými již pracují. Ti studenti, kteří by uvítali podporu nově, mohou kolegy z Poradenského centra zkontaktovat na counsellingservices@opengate.cz.

Vzhledem k tomu, že jsme si velmi dobře vědomi toho, že vzdělávání pro naše studenty nekončí odchodem z oktávy, velký důraz klademe na průběžné kariérní poradenství. Jeho smyslem je důkladně se studenty během studia pracovat a pomáhat jim při volbě jejich další kariérní dráhy. V naší škole to mají primárně na starosti paní Lenka Chárová Zahořová a paní Jenny Lees. Obě se studenty pracují systematicky již od kvarty. Pokud chcete dění v oblasti kariérního poradenství sledovat blíže a častěji, nabízíme Vám přístup do Padletu kariérního poradenství, kde získáte informace o plánovaných akcích, a navíc je zde uložena řada užitečných materiálů a prezentací nejen pro studenty. Odkaz na Padlet je zde.

I přes stávající náročnou situaci se v naší škole stále děje mnoho zajímavých věcí. V uplynulém týdnu proběhla on-line prezentace septimánky Mili Mackové , která všechny zájemce seznámila s programem Erasmus Youth Exchange, velmi zajímavým programem i pro středoškoláky. Studenti se také mohli připojit k hovoru ze Skotska. Alex Carr, náš absolvent, který začíná druhý rok studia v Edinburghu, s nimi sdílel svoji zkušenost ze studia v zahraničí, představil jim životní styl Skotů i specifika edinburghské univerzity. V následujícím týdnu proběhne on-line setkání pro studenty, kteří mají zájem studovat lékařské obory v České republice. Během tohoto setkání by se měli studenti dozvědět o různých možnostech studia, kritériích přijímacího řízení a prostor bude samozřejmě i na jejich otázky.

Dalším zajímavým projektem je spolupráce s naší partnerskou školou ve španělském Alicante. Vzhledem k tomu, že se studenti v minulém školním roce nemohli vidět osobně, vymysleli společně alespoň on-line projekt. A čeho že se týká? Pochopitelně Covidu.

Přestože současná situace nepřeje halovým sportovním aktivitám, proběhlo v tomto týdnu alespoň rozdělení studentů do jednotlivých týmů legendární školní florbalové ligy. FLOGu se tedy v letošním školním roce zúčastní 40 studentů a šest pedagogů. Nyní si jen můžeme přát, aby úvodní buly byla rozehrána alespoň v letošním kalendářním roce.  

Jak vidíte, snažíme se, aby nás současná situace příliš neomezovala, a pracujeme stále naplno; věříme, že to je ta nejlepší cesta, jak se s Covidem vyrovnat.

Mějte se krásně a přeji hlavně hodně zdraví.