Páteční zprávy z gymnázia

Milí rodiče, zákonní zástupci a příznivci našeho gymnázia,

po dlouhé době mohu svoji zprávu začít prostou, ale velmi milou větou: Příští týden budeme mít v Open Gate opět děti. Pravda, zatím jen na základní škole, ale věřím, že postupný návrat studentů gymnázia se také blíží. Samozřejmě se důkladně připravujeme na různé možnosti otevření, kterého se už nemůžeme dočkat (pravděpodobně stejně jako Vy).

Z mých předchozích zpráv víte, že na znovuotevření škol nečekáme sedíce se založenýma rukama v klíně, ale snažíme se během distanční výuky nabízet kromě standardních hodin i mnoho dalších aktivit. Minulý i tento týden pokračovala virtuální setkání se zajímavými hosty v rámci programu Online Career Fair. Nejdříve se studenti seznámili se specifikem manažersko-obchodních pozic díky panu Grossovi, o týden později jim vhled do práce v oblasti práva přinesl pan Mikuláš. Vhodným doplněním pak byla včerejší schůzka (jak jinak než v on-line režimu) se třemi z našich absolventů, konkrétně s Jiřím Vebrem, Martinem Svobodou a Martinem Žilkou, jejichž univerzitní studium bylo, respektive je zaměřeno na IT. Dohromady se těchto tří schůzek zúčastnilo více než 50 studentů, za což jsme nesmírně rádi. V setkávání budeme i nadále pokračovat. Další netradiční události jste si určitě všimli. Minulou středu se studenti vydali na zajímavá místa ve svém okolí, jelikož se zapojili do projektu Geodivy. Výsledky zatím zpracováváme. Naším cílem je na základě fotografií a komentářů, které nám naši studenti a pedagogové poslali, vytvořit interaktivní mapu, v níž budou zaznamenána zajímavá místa poblíž jejich bydliště. Máte se rozhodně na co těšit.

V minulém dopisu jsem se více zaměřil na matematické soutěže, nyní je tedy čas dát prostor i dalším oblastem. Gratulujeme Matthewovi Novákovi za 1. místo a Alžbětě Marii Svobodové za místo druhé v okresním kole zeměpisné olympiády. Studenti cizích jazyků právě dokončili další vydání školních časopisů. Anglicky psaný OG Chronicle najdete zde, ostatní cizí jazyky pak mají prostor zde. První zmíněný jsem si pročetl, kromě tradičních komentářů k aktuálnímu světovému dění zde najdete i názory našich studentů na distanční vzdělávání. Mě asi nejvíce oslovil článek s tipy, jak zůstat i při on-line výuce motivovaný.  Rád bych napsal, že jsem si pročetl i druhý časopis, jelikož v něm ale není ani slovo rusky, byl jsem bohužel omezen pouze na prohlížení obrázků. I v distančním módu udržujeme alespoň některé z našich akademických klubů. Ten nejnovější, zabývající se studentským modelem OSN, vyslal své reprezentanty (Matěje Marka, Gabrielu Penfold, Jitku Burianovou a Valentýnu Dvořákovou) na on-line Model UN Conference, kterou organizuje Robert College v Istanbulu.

Moje radostné zakončení se tentokrát bude týkat především Vás, zákonných zástupců našich studentů. Přes Velikonoce jsem si přečetl několik článků a diskuzí shrnující reakce rodičů na distanční vzdělávání. Při jejich čtení jsem si uvědomil, že není úplně samozřejmé, aby rodiče školu a své děti při distančním vzdělávání podporovali tak, jak je tomu u nás v OG. Uvědomujeme si, že distanční výuka je náročná nejen pro učitele a studenty, ale pochopitelně i pro rodiče. My se ji snažíme pojmout způsobem, který bude pro studenty zajímavý a pro rodiče nezatěžující. Skutečně si velmi vážíme podpory, již u Vás naši studenti i pedagogové nalézají. Na konec přidávám odkaz, který nám poslal jeden z Vás https://www.youtube.com/embed/Pwghabw4N80?rel=0. Děkujeme.

Přeji Vám příjemný a ničím nerušený víkend.