Páteční zprávy z gymnázia

Vážení rodiče, zákonní zástupci a příznivci Open Gate,

podle včerejšího vyjádření odpovědných orgánů to vypadá, že studenty brzy přivítáme zpět ve škole. Upřímně řečeno, přistupuji k této zprávě s velkou opatrností, velmi dobře si pamatuji dobu, kdy jsem zažíval cimrmanovskou frustrační kompozici v praxi, tj. po fázi očekávání se pravidelně dostavovala fáze zklamání. Nicméně, během května do školních lavic pravděpodobně usednou studenti nižšího gymnázia. Půjde-li vše podle optimistických scénářů, budeme mít na gymnáziu v týdnu od 3. 5. naše primány a sekundány, o týden později je vystřídají terciáni a kvartáni. O aktuálním vývoji Vás budeme informovat během příštího týdne. Přítomnost ve škole bude v souladu s platnými vyhláškami podmíněna pravidelným antigenním testováním, které již probíhá na naší ZŠ, a věříme, že i na gymnáziu bude probíhat stejně bezproblémově.

Postupný návrat studentů do škol a jejich opětovná adaptace bude i jedním z hlavních témat dnešní pedagogické rady. Studenti se nemusí obávat, že by na ně po návratu do školy čekala enormní zátěž či záplava testů, ke znovuobnovené prezenční výuce budeme pochopitelně přistupovat velmi citlivě. Naším hlavním cílem bude připomenout studentům, že škola je příjemné místo, které podněcuje jejich vzdělávání a vytváří ideální prostředí pro jejich další rozvoj.

Dříve, než se studenti vrátí do školy, budou mít zákonní zástupci možnost setkat se s vyučujícími v rámci třídních schůzek. Dle prvních ohlasů funguje náš nový registrační systém velmi dobře. Je jasné, že jako každá jiná inovace může zpočátku přinášet určitou míru frustrace, ale my pevně věříme, že je to krok správným směrem. Koneckonců jednou z vlastností, kterou u studentů podporujeme, je ochota pouštět se do nových věcí (v angličtině pro to existuje velmi hezké slovo risk-taking), a tak to dokazujeme v praxi i na sobě. Možná by bylo jednodušší zůstat u osvědčeného systému (který však měl zřejmé chyby), nicméně chuť zkoušet nové, neotřelé věci považujeme za důležitý aspekt v životě studentů i v chodu školy.

Neotřelý byl v naší škole i dnešní den, nesoucí se v duchu Dne Země. Studentská rada ve spolupráci s několika našimi pedagogy připravila pestrý program. Na začátku dne si studenti mohli vybrat z řady environmentálně zaměřených on-line workshopů, které pak následovala paleta aktivit odvádějící děti od počítače. O tom, jak se celý projekt podařil, se dozvíte v průběhu příštího týdne z našich webových stránek.

Aktivní přístup vyžaduje i výzva Pryč ze židle, informacemi o této aktivitě studenty zásobuje Michal Klauz. S pohybem je spojená i tradiční charitativní akce Run and Help, jež má kořeny právě na našem gymnáziu. V současné době se jedná o celorepublikově rozšířenou akci, kterou vzalo za své Konto Bariéry. Letos probíhá pod záštitou olympijského vítěze v moderním pětiboji Davida Svobody. Více informací najdete zde. Na Open Gate se běh uskuteční v květnu a budeme samozřejmě rádi, když nás a naše studenty při této akci podpoříte.

Trochu nostalgie, ale také hrdosti jsem zažil tento týden na hodinovém setkání se dvěma našimi bývalými studenty. Můj vztah k nim je poněkud osobnější, protože jsem byl jejich třídním učitelem. Skutečně mě potěšilo, že i devět let o maturity mají kromě úspěšné profesní kariéry také chuť být se školou stále v kontaktu. Jako správci naší Alumni facebookové skupiny se již více než šest let zamýšlejí nad cestami, jak naše absolventy se školou stále propojovat. Naprosto upřímně, Honzo, Martine, když jste byli v kvartě, úplně bych to do Vás neřekl, ale velmi Vám za vše děkuji.

Přeji Vám všem příjemný jarní víkend.