Páteční zprávy z gymnázia

Vážení rodiče, zákonní zástupci a příznivci Open Gate,

skoro si myslím, že jsem v některém ze svých minulých životů musel být spisovatelem. Pravda je, že jsem psal vždy rád, ale určitě nikdy v takové míře jako nyní. Přetransformovat všechny informace, které k nám míří z ministerstva školství i zdravotnictví, všem, jichž se týkají, navíc ve srozumitelné formě, je úkol, na němž by možná leckterý romanopisec pohořel.

Pochopitelně nejzásadnější dnešní zprávou je návrat studentů prim a sekund v příštím týdnu, v tom následujícím pak do lavic usednou terciáni a kvartáni. Organizační pokyny jsem již prvně jmenovaným poslal, tercie a kvarty je obdrží v průběhu příštího týdne. K návratu připojuji jednu osobní poznámku: sice už učím nějaký ten pátek, ale musím přiznat, že takovou směs očekávání, nedočkavosti, radosti a mírné nervozity jsem snad zažil naposledy během své studentské vysokoškolské praxe. Kdo by býval řekl, co může navrácení celých tříd do školy po čtyřměsíční pauze vyvolat…?

Největší událostí uplynulého týdne byly bezpochyby rodičovské schůzky. Od učitelů mám výhradně kladné reakce, prakticky jednohlasně si pochvalovali, jak příjemné byly rozhovory s Vámi. Také od Vás mi přišly veskrze pozitivní komentáře. Velmi mě to potěšilo a dodalo novou energii, navíc jsem přesvědčen, že v prezenční výuce toho můžeme nabídnou ještě více. Rodičům 2. A jsme při společné části třídních schůzek díky malému nedopatření připravili zábavnou hru Najdi svého třídního, nicméně popasovali se s ní se ctí, za což jim patří poděkování a dodatečně i omluva. Děkuji samozřejmě také všem ostatním zúčastněným rodičům i učitelům, všichni zvládli přechod na nový systém - školní terminologií řečeno -  na výbornou, lidovou mluvou suprově. Na závěr přidám jako správný matematik několik čísel: 149 registrovaných rodičů, 924 pětiminutových setkání, což činí 77 společně strávených hodin, a k tomu ještě 16 různě dlouhých společných částí vedených třídními.

V minulém týdnu jsme také osobními pohovory zakončili udělování letošních stipendií, dohromady jsme rozdělili částky v různé výši mezi 18 našich studentů, kterým ještě jednou gratuluji. Na webu jste si možná všimli vtipného studentského shrnutí popisujícího úskalí pořádání tradičního školního filmového festivalu v netradičním prostředí. Milovníkům umění pak mohu doporučit facebookovou fotogalerii s výstavou prací našich letošních IB studentů. Na příští týden také připravujeme článek o úspěších našich studentů v debatních soutěžích i článek studentské rady o tom, jak na gymnáziu proběhl Den Země. Malou ochutnávku opět nabízí náš příspěvek na školním Facebooku.

Při pohledu do kalendáře na mě v příštím týdnu svítí přijímací zkoušky do primy. Fakt, že se tato událost potkala s návratem studentů, je téměř úsměvný. Některá gymnázia to řeší vyhlášením ředitelského volna, touto cestou však rozhodně nepůjdeme a pro přijímací řízení pouze vymezíme nové učebny v přístavbě přiléhající ke knihovně. V úterý také uvidím 12 oktavánů při písemné práci z matematiky, která je součástí jejich profilové maturitní zkoušky z tohoto předmětu. Maturanti, nemějte obavy, matematiku umíte a Vaše písemka určitě dopadne dobře!

Nejsilnějším zážitkem v uplynulém týdnu pro mě určitě byly pohovory s uchazeči o stipendia. Bylo příjemné vidět, jakým způsobem jsou naši studenti schopni zvládat i takové náročné okamžiky, kterými pohovory se čtyřčlennou komisí rozhodně jsou. Uvědomím-li si, jak bych se na jejich místě choval v jejich věku já, nezbývá mi než před nimi hluboce smeknout.

Přeji Vám za všechny z Open Gate krásný víkend.