Páteční zprávy z gymnázia

Vážení rodiče, zákonní zástupci a příznivci našeho gymnázia,

první tři dny nového školního roku jsou úspěšně za námi, k radosti nás všech jsme bez újmy zvládli i úvodní testování. Tak jako každý rok se studenti přes prázdniny změnili a speciálně ve společných prostorech, kde se pohybují v rouškách, není úplně jednoduché je poznat. Nejvíce mě překvapilo, že mě již někteří studenti přerostli, což je při mé výšce vcelku neobvyklé.

Jak zřejmě víte, v naší škole se pracuje naplno již od prvního dne, takže každý student má za sebou již téměř 20 hodin. První dny bývají trochu odlišné, ve středu ráno je studenti trávili se svými třídními učiteli, poté zažili úvodní hodiny jednotlivých předmětů. První ohlasy studentů i učitelů vypovídají, že vše běží, jak má, a do nového školního roku jsme vpluli poměrně hladce. Pochopitelně ne vše je úplně dokonalé, třeba organizace strávníků v jídelně je malinko náročnější, než jsme čekali. Na druhou stranu určité zádrhely v běhu školy jsou přirozeným jevem a není ostudou o nich hovořit. Naopak, jejich přiznání jde ruku v ruce s tím, co chceme v myšlení našich studentů podporovat - v lidském životě je naprosto běžné, že ne vždy se vše povede na 100 %, ale je důležité nastalé problémy řešit a nedostatky odstraňovat.  

Výše jsem psal, že první dny ve škole jsou trochu speciální, což platí dvojnásob pro naše primány. V areálu školy a v jeho okolí  jsme pro ně připravili adaptační program, díky němuž se jednak seznamují s tím, jak to v naší škole funguje, a jednak se poznávají navzájem. Dozví se například, jak se mají přihlásit na školní e-mail a s čím jim může pomoci poradenské centrum, ale také si společně zasadí stromek, jenž je bude provázet jejich životem v OG komunitě. Adaptační týden vyvrcholí v úterý, kdy se společně s ostatními studenty zúčastní slavnostního celoškolního assembly. Během něho je tradičně přivítáme, zároveň se stanou svědky předávání certifikátů Ceny vévody z Edinburghu starším spolužákům a představení nového programu víkendových vzdělávacích expedic, který nese souhrnný název Biologie v praxi.

Můj osobní příspěvek dnes směřuje k této neděli. Mám velkou radost, že mám skvělé kolegy, jimž nestačí se vidět ve školním týdnu, ale rádi se spolu setkají i o víkendu. Deset nejstatečnějších se vydává na vodu a chystá se na kánoích splout Sázavu z Týnce do Pikovic. Já a náš IT technik tvoříme již sehranou posádku, jejíž souhrnná hmotnost přesahuje 200 kg; jsem vážně zvědav, kolik kilometrů budeme sedět v lodi a kolik plavat za, vedle či pod ní.

Přeji příjemný víkend