Páteční zprávy z gymnázia

Vážení rodiče, zákonní zástupci a příznivci našeho gymnázia,

další týden je za námi a mně nezbývá než napsat, že nevím, co dělat dříve. Ale jsem za to po minulém roce nesmírně vděčný. Konečně jsem zažil týden, během něhož jsem se nemusel zabývat covidem. O to více řeším jiné záležitosti. Nemůžu si pomoci , a proto jednu z nich glosuji fotkou v příloze, kterou se mnou sdílela jedna z mých kolegyň. Naštěstí vybírání formulářů není mojí hlavní starostí, každodenní provoz školy totiž přináší nepřeberné množství různorodých situací k řešení. Mohu tak s čistým svědomím napsat, že se život u nás v Open Gate - alespoň prozatím - vrátil k normálu.

O výše napsaném svědčí i to, proč Vám píši už v pátek dopoledne; za hodinu odjíždím se skupinou septimánů na jejich stříbrnou DofE expedici. Mezitím osm studentů sexty balí na expedici bronzovou. Za pár hodin se vracejí moji kolegové z cyklistického kurzu s tercií A, aby v pondělí opět odjeli, tentokrát s tercií B. Ve středu jedou naši septimáni na výstavu The World of Banksy do Prahy, kam zamíří o den později na divadelní představení i naši kvintáni. Jinými slovy, snažíme se využít současné příznivé situace skutečně naplno a pevně věříme, že v tom budeme pokračovat po většinu letošního školního roku. 

Jelikož za těchto příznivých epidemiologických podmínek nechceme zbytečně ztrácet čas, bude u nás výuka probíhat i v pondělí 27. září. Koleje zůstanou také otevřené, vychovatelé již připravují na Den české státnosti pro kolejní studenty pestrý program. Ředitelské volno využijeme až na konci října, kdy si prodloužíme podzimní prázdniny. 

Samozřejmě nezahálíme ani v lavicích. Studentům se již pomalu začíná plnit jejich ManageBac, ke kterému máte přístup i Vy, jejich zákonní zástupci. E-mail s přihlašovacími údaji dnes pošle novým uživatelům pan Marks, stávající uživatelé ho mají platný od loňska. Připomínám, že přístup k veškerým školním systémům máte k dispozici na našich webových stránkách v sekci Informace pro rodiče, které najdete pod záložkou Gymnázium. Snažíme se zde přehledně shrnout informace užitečné pro stávající zákonné zástupce, brzy zde najdete například i zápisy z jednání Školské rady.

Naši kariérní poradci již pracují se studenty v jednotlivých třídách, na příští středu a čtvrtek jim navíc připravili událost Virtual University Fair, na níž se bude v on-line prostředí prezentovat zhruba šest desítek univerzit z celého světa.

Nahlédnu-li ještě do kalendáře událostí, najdu tam i několik takových, které se netýkají přímo studentů, ale zatím pouze učitelů. V letošním školním roce jsme pro oddělení přírodních věd nakoupili základní komponenty systému Vernier, ve středu mají moji kolegové odpolední školení, kde se naučí využívat tento komplexní systém při výuce přírodovědných předmětů co možná nejefektivněji. Na páteční odpoledne jsme do školy pozvali paní Mácovou, která pro učitele a vychovatele povede workshop týkající se hodnocení žáků z pohledu pozitivní psychologie. Jsem si jistý, že naši pedagogové promítnou zde nabyté zkušenosti do své práce se studenty.

Rád bych ještě zmínil obnovení tzv. Kaváren pro rodiče. Letos je budeme pořádat kombinovaně, v prezenční i on-line verzi. Další podrobnosti Vám popíši později. První Kavárna se bude konat v neděli 17. 10. od 18 hodin a jejím tématem budou aktivity našich kariérních poradců.

Moje dnešní závěrečné ohlédnutí patří věcem malým, avšak milým. Raduji se třeba z toho, že po téměř čtrnácti dnech se konečně ustálil režim v jídelně, díky kterému se zátěž obědvajících studentů rovnoměrně rozložila. Nebo z toho, že naprostá většina studentů už pochopila, že sportovní boty se k naší uniformě vážně nehodí (a ta menšina to jistě pochopí během příštího týdne). Radost nejen mně, ale určitě i studentům dělá fakt, že se odpoledne a večer v našem areálu pořád něco děje, jelikož jsme zahájili provoz kroužků. Možná to nevypadá úplně velkolepě, ale i tyto maličkosti mě dokážou potěšit.

Přeji Vám, abyste si také našli spoustu drobných věcí, které Vás rozveselí.