Páteční zprávy z gymnázia

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí příznivci školy Open Gate,

s přibývajícími týdny nového školního roku pomalu narůstá také počet úkolů a dalších hodnocených výstupů v jednotlivých třídách i předmětech. Jsem velmi rád, že v případě zájmu můžete vše sledovat společně se svými dětmi na Škole OnLine. Všichni zákonní zástupci by k ní již měli mít přístup. Přesto bych Vás zvláště při sledování známek poprosil o trochu zdrženlivosti. Samotné známky často nejsou nejdůležitějším ukazatelem toho, co se ve škole děje. Jsou pouze zjednodušeným vyjádřením aktuální míry zvládnutí učiva. Dalším aspektem je i důvěra, kterou ve své děti máte. Určitě je pro většinu z nich přínosnější, když si své školní věci řídí samostatně, a o tom, co jim ve škole dělá radost i co je trápí, Vám můžou říct samy v čase, který si k tomu vyberou. Asi se shodneme, že konverzace otevřená slovy rodiče „Co mi řekneš k té trojce z matematiky?“ není úplně ideální…

Jak jsme Vám již loni slíbili, chceme více propojit komunikaci naší strany s Vaší, a to nejen skrze Vaše děti, ale i napřímo. Také proto jsme pro Vás na čtvrtek 29. 9. od 19.00 připravili online meeting se zástupci gymnázia – Petrou Dobešovou, Ondřejem Bílým a mnou. Během tohoto setkání shrneme pravidla hodnocení studentů v naší škole a vysvětlíme kosmetické změny, k nimž od letoška dochází. Studenti byli s pravidly seznámeni na úvodních hodinách, stejnou šanci bychom rádi dali i Vám. V případě zájmu bude rovněž prostor pro ukázku základních funkcí Školy OnLine. Pozvání na setkání, které se uskuteční skrze platformu MS Teams, dostanete následující týden.

Děkujeme Vám všem, kteří jste si našli čas na vyplnění dotazníku z konce minulého školního roku, Vaše podněty vyhodnotíme a pokusíme se i s jejich pomocí naši školu dále rozvíjet.

Kromě výše zmíněného nárůstu studentských povinností přináší i tento školní rok celou řadu zajímavých činností. Celý týden jsme ve škole postrádali studenty tercie. Cyklistický kurz jim ale zcela jistě školní týden plnohodnotně nahradil. Podle zpráv z Třeboňska je nezastavilo ani pošmourné počasí a kurz si naplno užívají.

Naši oktaváni měli středu vyhrazenou na Group 4 Project. Velmi zjednodušeně – studenti si vyzkoušeli, jak do praxe aplikovat vědu, kterou studují. Velmi se těším na úterý, kdy budou jednotlivé týmy v hale školy prezentovat výsledky své práce.

Srdečně Vás zveme na Noc literatury. Milovníci mluveného slova se můžou těšit na čtení pohádek, příběhů a poezie, které si pro ně připravili učitelé, vychovatelé a studenti naší školy. Ve středu večer se tedy můžeme potkat na čtyřech místech našeho areálu, zaposlouchat se do klasických či méně známých textů a zažít jedinečné okamžiky, jež sdílené vyprávění příběhů přináší. Bližší program odhalíme v pondělí. 

Poslední odstaveček tradičně patří příjemným zážitkům; dnes se bude jednat spíše o úsměvnou historku. Dokladem toho, že život ve škole je plný překvapení, bylo i pondělní ráno. To mi před vyučováním přišel na první pohled mírně vystrašený anglický kolega oznámit, že na něj na pánském záchodě zaútočil pták. Svoji angličtinu považuji za vcelku solidní, nicméně přiznávám, že jsem si nebyl jistý, zda rozumím dobře. Rychlá návštěva toalety vše vysvětlila. Třebaže tamní okénko bylo otevřené pouze na vyklápěčku, na zemi skutečně seděl vrabčák. Ač mě pedagogická fakulta, kterou jsem absolvoval, naučila celou řadu věcí, odchyt ptáků mezi ně nepatří. Navíc mi hlavou bleskla vzpomínka na Hitchcockův kultovní film Ptáci a zobák opeřence se v mých očích náhle výrazně zvětšil. Chvilku jsem uvažoval, jestli by celou situaci elegantně nevyřešil Marvin (školní kocour), ale přeci jen jsem nechtěl týden začínat spoluúčastí na zabití. Se situací si poradil náš provozní ředitel Lukáš Zadražil. Nezdržoval se zbytečnými myšlenkami, vrabčáka vzal jemně do ruky a odnesl ho ven.

Přeji Vám příjemný víkend a pouze radostné zážitky se zvířaty vyskytujícími se ve Vašem okolí.