Páteční zprávy z gymnázia

Vážení rodiče, zákonní zástupci a milí příznivci našeho gymnázia,

píši Vám na konci týdne, během něhož k nám do Babic dorazila pravá zima. Zatímco na obrázcích Josefa Lady vypadá vše malebně, skutečnost je trochu odlišná. Jak v pondělí, tak dnes jsem před začátkem vyučování nervózně sčítal zprávy učitelů, kteří oznamovali své menší, či větší zpoždění. Nakonec však naštěstí dorazili všichni, takže výuka mohla probíhat podle standardního rozvrhu.

Jak bývá naším zvykem, rozvrh neznamená pouze hodiny v učebnách. Studenti tercie měli v úterý ve studentské kavárně projekt týkající se vánočních tradic ve španělsky, francouzsky a německy mluvících zemích. Nejsilnějším zážitkem pro mě byl asi závěrečný zpěv koledy Tichá noc; slyšet postupně její španělskou, francouzskou a německou verzi je skutečně zajímavé.

V pondělí po vyučování se v naší sportovní hale uskutečnil 1. ročník vánočního badmintonového turnaje, do kterého se zapojilo 7 dospělých a více než dvě desítky studentů. Všem zúčastněným děkuji a výhercům jednotlivých kategorií gratuluji. Těším se, že se nás za rok na 2. ročníku sejde ještě více. Ze sportovních událostí bych rád zmínil také FLOG. Letos se nám podařilo složit čtyři vyvážené týmy, i proto není výjimkou, že utkání končí nájezdy po předchozím remízovém výsledku. Vyrovnané tabulce prozatím vévodí Kubovi hoši, ale další týmy mu dýchají na záda.

O jednotlivých akcích pořádaných v příštím týdnu jsem Vám již psal. Naše kuchyňka zažila za poslední dva týdny nebývalý provoz, vystřídala se v ní totiž při pečení cukroví téměř celá škola. Krabice s perníčky, rohlíčky, včelími úly a dalšími druhy vánočních laskomin se na určeném místě utěšeně vrší. Od pondělí se budou kousky balíčkovat, aby byly připraveny na charitativní prodej na Vánoční revue. Tou ale školní týden ještě neskončí; ve čtvrtek probíhá výuka na gymnáziu do 12:45 podle rozvrhu. Pro naši jídelnu je však důležité vědět, kolik obědů má připravit, a proto třídní učitelé dostali za úkol zjistit počet strávníků z jednotlivých tříd. Dle naší dlouholeté zkušenosti tušíme, že například kolejní studenti odjedou společně se svými zákonnými zástupci po revue domů.

Závěrem ještě technické upozornění: příští páteční, respektive čtvrteční zprávu pošlu skrze Školu OnLine. Již se nám podařilo nastavit systém tak, aby zprávy spolehlivě odcházely, může se však stát, že Vám napoprvé spadnou do nevyžádané pošty/spamu. V takovém případě je třeba nastavit odesílatele (noreply@skolaonline.cz) jako důvěryhodnou osobu. Přestože na zprávu nebudete moci odpovědět přímo mně, rád si Vaši reakci přečtu na své obvyklé e-mailové adrese.

Poslední odstavec bude tradičně o tom, co mě těší. Jako vystudovaný tělocvikář pochopitelně rád sportuji, v poslední době jsem začal intenzivněji hrát basketbal. Minulý týden jsem se však ze zápasu vrátil s monoklem jako po boxerském zápase a včera s nataženým lýtkovým svalem, kvůli čemuž po škole kulhám jako pověstný hrabě de Peyrac. Jsou v mém okolí tací, kteří to považují za znak stárnutí a signál k tomu, abych sportování omezil, já si to však vykládám jako sled nešťastných událostí, který se stane maximálně jednou za deset let.

Přeji Vám příjemný poslední adventní víkend.

Luděk Michalik