Páteční zprávy z gymnázia

Hezké odpoledne všem čtenářům našich pátečních zpráv,

tento týden byl u nás v Open Gate trochu nezvyklý. Oktaváni opustili školní lavice už před nějakou dobou, nyní se k nim přidaly i další třídy. Naši septimáni jsou v Banátu, sextáni na Ohři. Když ještě ve středu sekundy vyjely do pražské ZOO, byl v celé škole nezvyklý, avšak příjemný klid.

Zprávy od obou výletních skupin jsou veskrze pozitivní. V rumunském Eibenthálu naši studenti sice trochu brblají, že by si dokázali představit i sušší počasí, ale jednak je pobyt Open Gate u rumunských krajanů tradičně spjat s deštivými dny, jednak kdyby nebyly dny s horším počasím, nikdo by si nevážil počasí hezkého. To sextáni se na vodě s deštěm příliš nepotkali – trošku zmokli až poslední den. Někteří z nich si nedostatek mokra vynahrazovali tím, že část cesty plavali vedle svých kánoí, ale prý se jednalo spíš o výjimky. Porovnám-li to se svými vzpomínkami na poslední školní vodu, jíž jsem se jako student zúčastnil, závidím jim; tenkrát byl poslední den naopak tím jediným, kdy soustavně nelilo.

Dobré počasí si všichni společně přejeme hlavně příští týden. To budou všechny třídy na školních výletech a tam se hezké počasí opravdu hodí. Jak bývá zvykem, rozjedeme se do všech koutů naší republiky, každý třídní učitel si vybral zajímavou lokalitu – Posázaví, Maloskalsko, Jeseníky ….Výlety budou v jednotlivých třídách skutečně různorodé, nicméně i zde jednu pravidelnost najdeme. Jedná se o pobyt kvintánů, ti se tradičně účastní našeho dobrovolnického projektu, který organizujeme ve spolupráci s Národním památkovým ústavem. Tentokrát se obě kvinty vystřídají v pomáhání na zámku v Opočně a jsem si jistý, že tam zažijí mnoho neopakovatelných zážitků – stejně jako ostatní třídy na svých výletech.

Přestože byla tento týden spousta studentů mimo OG, neznamená to, že se u nás v areálu nic zajímavého nedělo. Kvintáni si v rámci svého předmětu drama připravili představení s názvem A Fighting Chance! Žánr zvolili na rozdíl od svých starších spolužáků odlišný, takže antické drama nahradila soudobá komedie; zážitek to však byl srovnatelný. Dramatický byl i výstup našich sekundánů, na hodinách angličtiny měli za úkol ztvárnit oblíbenou scénu z knihy, jíž se ve škole věnovali; nápověda v příloze je tak zřejmá, že knihu ani zmiňovat nemusím…

Ke konci školního roku patří i uzavírání známek, všichni učitelé mají jako nepřekročitelnou hranici stanovený dnešek. Možná někteří z Vás zaznamenali, že jsme po několikaměsíční snaze dokázali Školu OnLine přimět, aby opravila chybu v aplikaci, od minulého týdne tudíž můžete průběžnou procentuální známku vidět nejen ve webové aplikaci, ale i v té mobilní.

Předpokládám, že Vy, kdo máte rádi kvalitní žurnalistiku, jste již trochu nervózní, protože netrpělivě čekáte na další vydání OG Chronicle. Redakce našeho školního časopisu pracovala jako vždy velmi spolehlivě, já jsem jen ve svých posledních dvou pátečních shrnutích nenašel dostatek prostoru pro to, abych nejnovější vydání avizoval. Činím to tedy až nyní a věřím, že si nové číslo v příloze přečtete se stejnou chutí jako já.

Přeji příjemný víkend

Luděk Michalik