Páteční zprávy z OPEN GATE

Vážení a milí rodiče, zákonní zástupci, studenti, absolventi a příznivci OPEN GATE,

začal nám školní rok 2017/2018 a s ním samozřejmě přichází pravidelné týdenní shrnutí, bez kterého, jak doufáme, si již jistě neumíte pátek ani představit.

Na tomto místě, vždy na úvod, tradičně děkujeme všem kolegům za přípravu nového školního roku. Nejen pedagogům, ale hlavně kolegům z provozu, údržby a úklidu, bez jejichž tvrdé práce by nemohla upravená, obnovená, vyčištěná škola po prázdninách vůbec začít. Takže díky, díky!

Učitelům a vychovatelům, kteří již mají za sebou zátěžový první týden, děkujeme za jeho přípravu, zdárný průběh a přejeme hlavně radost z práce, spoustu hezkých chvil se studenty a celkově veselou mysl.

A jelikož škola patří především studentům, jim přejeme po první týdnu hodně studijních úspěchů, radostných zážitků a celkově mnoho příjemných dní v OPEN GATE. Užijte si každý den!

Páteční dopisy standardně začínají meteorologickým okénkem, letos tomu nebude jinak. V tomto ohledu se první zářijový školní týden vydařil. Příjemně, po ránu chladněji, sluníčko, vlaho, tak akorát na sáčko.

Úvodní hodiny v OG tradičně patřily seznámení se s organizací výuky jednotlivých předmětů, pravidly práce a jejího hodnocení, doporučenou literaturou apod. Letos všichni studenti ve všech předmětech stvrdili symbolicky svým podpisem, že všemu rozumějí a pravidla respektují - všechny vzdělávací sekce vytvořily "student contract" na míru svým vzdělávacím cílům, způsobům výuky a především hodnocení jednotlivých výstupů. Poté se již naplno rozjela výuka.

V prvním školním týdnu také probíhal první větší projekt - Zero Waste Week - směřující k omezení produkce odpadu, v rámci kterého se konaly workshopy na základní škole, gymnáziu i kolejích. Určitě budou fotky a zprávička.

Jak jsme Vás již informovali, primáni měli adaptační týden, který dnes vyvrcholí sázením třídního stromu. Jistě mají za sebou spoustu nových zážitků, mezi kterými bude vyčnívat zejména jeden - vystoupení a představení na prvním slavnostním celoškolním assembly (shromáždění).

Ve středu 6. 9. proběhlo za účasti téměř tří set studentů a pedagogů první letošní setkání gymnázia OG. Úvodní slovo zaznělo z úst nové ředitelky školy, paní Kateřiny Kožnarové, a jednoznačně navázalo na to nejlepší, co kdy na školních assembly zaznělo. Během uvítací řeči došlo k propojení světa vyspělých technologií s moderním vzděláváním, vzájemnou spoluprací, k posílení pocitu sounáležitosti, podpory mezilidské komunikace a péče s důrazem na čestnost a poctivou práci. Děkujeme moc. Pak již došlo na představování nových kolegů a studentů, na první předávání certifikátů úspěšným studentům (v tomto případě anglické zkoušky PET pro primány z naší ZŠ), na mnoho blahopřání k narozeninám a nakonec na tradiční focení učitelů a jednotlivých tříd. Fota naleznete na webu ve fotogalerii. Na našem webu a FB též k přečtení úvodní souhrnná zpráva o OG pro letošní školní rok.

Na kolejích se též nezahálelo, každé odpoledne a večer se něco dělo, florbal, plavání a další sportovní soutěže, večerní táborák, buřty, klasika. Určitě se objeví též obrazová reportáž.

Toť pro dnešek vše, za OG Vám přeji příjemný a pohodový víkend a celý školní rok a těším se příští pátek na sepisování událostí nadcházejících dní.

Petr Chára