Páteční zprávy z OPEN GATE

Vážení a milí rodiče, zákonní zástupci, studenti, absolventi a příznivci OPEN GATE,

devět pracovních dní zbývá do letošního vysvědčení, 2. pololetí tohoto školního roku vrcholí. Letní teploty stále pokračují a i přes noční bouřku je stále velmi teplo.

Tento týden byla assebmly v rukách dam, kolegyně Barnes se ujala pondělí, Vanessa Buffry byla ve čtvrtek. Symbolické bylo též, že pro kolegyni Barnes to bylo její první, pro Vanessu B. pro změnu poslední před odchodem na mateřskou dovolenou. Děkujeme za zajímavá témata a milé rozloučení!

Před nedávnem jsem Vás informoval, že probíhalo celoškolní testování znalostí anglického jazyka, testy IELTS. Studenti již pochopitelně obdrželi výsledky, já bych jim dnes chtěl pogratulovat a poděkovat kolegům za jejich práci a úsilí.

Pro Vaši informaci pár statistik: téměř 70 % primánů má znalosti na úrovni FCE (úroveň B2 evropského rámce), v sekundě to jsou všichni, navíc 30 % studentů je již na CAE úrovni (C1). V kvartě již polovina studentů má minimálně v jedné oblasti znalosti na úrovni CPE (C2, nejvyšší možný stupeň znalosti pro "nerodilého mluvčího"). Mimochodem všichni kvartáni by již dnes měli v české státní maturitě uspět na výbornou! Na vyšším gymnáziu již výsledky pochopitelně odpovídají nejvyšším možným úrovním CAE a CPE. Tudíž velká gratulace a velké díky!!!

Ve středu se reprezentanti OG zúčastnili závodu dračích lodí, septimáni jsou stále v Rumunsku. Jejich návrat očekáváme v sobotu v noci.

Dnes se koná závěrečná pedagogická rada, shrneme výsledky vzdělávání v tomto pololetí a zároveň již budeme hledět do budoucna, na prázdninové úkoly a na organizaci příštího školního roku.

Příští týden odjíždí pro změnu kvarty na sportovně turistický kurz, řada ostatních má své třídní výlety a budeme se rychle blížit do velkého finále!

Mějte pohodový víkend a nadcházející týden.

To za OG přeje

Petr Chára