Páteční zprávy z Open Gate | dopis ředitelky

Milí rodiče a zákonní zástupci, moji skvělí kolegové a nejmilejší studenti,

vždy na konci pracovního týdne v průběhu školního roku dostáváte z gymnázia i základní školy již tradiční páteční zprávy. Dnes mi ale dovolte oslovit Vás za celou školu. Jsme téměř na konci druhého celého týdne v režimu školy online. Přenastavujeme, jak škola vlastně vypadá, a děláme to spolu s Vámi všemi za pochodu. Vyžaduje to velkou dávku nasazení, vzájemné podpory a odhodlání to nevzdat, ani když věci nejdou podle plánu, ať už vinou vytížení, obav, výrazně proměněné logistiky našich rodin, nebo technických problémů.

Za celou dobu mého působení na Open Gate jsem však nebyla na naši školu více hrdá. Vždy jsme byli semknutou komunitou. Nyní jsme byli mimořádností celé situace od sebe odtrženi, myslím si však, že spojení mezi námi je silnější než kdy dříve. Mnoho z Vás nám píše příběhy o silných momentech, které prožíváte. O setkáních, jež Vám chybí, i setkáních, která nastala nečekaně a během nichž jste si uvědomili, jak důležití jsou pro Vás ti, které jste předtím vídali běžně. Všem se nám mění zaběhnuté role a vzorce, podle kterých fungujeme. Vytváříme si novou denní rutinu, osobní i pracovní. Jsme spolu méně tam, kde to bylo běžné, a více na místě, kde jsme spolu během roku trávili času nejméně – doma, se svými nejbližšími. To vše představuje nové výzvy a také se někdy nebát říci si o pomoc. Všichni potřebujeme pochopení, toleranci a vyvážené dělení se o „zdroje”, včetně osobního pracovního prostoru. Procházíme zkouškou flexibility, trpělivosti a ochoty k mnoha kompromisům.

Při tom všem pamatujeme na druhé, na ty nejzranitelnější. Často jsou to senioři, chronicky nemocní a izolovaní. Řada z nás doma šije roušky, roznáší dobrovolně nákupy nebo tráví čas s těmi, kteří se cítí osamělí. Mysleme, prosím, také na svou psychohygienu a především na nutnost vytvářet si prostor pro režim “offscreen”.  

Všichni si zaslouží obrovské uznání a poděkování za to, s jakým nasazením se snaží se současnou situací vyrovnat, ať už profesně, nebo lidsky. Pevně věřím, že společně všechny současné i budoucí výzvy zvládneme, a již teď se těším na první “offline” setkání, plná upřímné radosti ze shledání. Držme si palce.

Vaše