Poděkování od Ilonky

Dovolte mi, abych tento týden na náš web jako příspěvek připojila poděkování za pár drobných radostí, které nám pomáhají být lepšími.

Předně bych chtěla poděkovat třetí třídě za krásné vystoupení a velkou pomoc babičkám při výrobě vánočních svícínků. Také maminkám, které nás doprovázely a pomáhaly. A v neposlední řadě paní učitelce Terezce, která vše zařídila, zorganizovala a zrealizovala.

Naší milované babičce Haničce, která každou naši návštěvu vymyslí nebo zarecituje nějakou básničku. Tentokrát nám zarecitovala krásnou a velmi dlouhou básničku od Adolfa Heyduka - Vánoční list. Abych vás o ni neochudila, níže ji připojuj. Je nejen krásná, ale hlavně dlouhá (a to píší, že je to úryvek z básně…). Babička Hanička při ní celou dobu stála a překrásně recitovala. Všem nám udělala velkou radost. Vždy se na básničky velmi těšíme, je to taková naše jistota, že si opět vezeme malé pohlazení po duši. Babičko Haničko, moc Vám děkujeme!

Mé poděkování také směřuje k jedné holčičce z první třídy a její mamince za obrovské množství krásných hraček pro kluky i holky, které udělají velkou radost v dětském domově Racek, kam jedeme se čtvrťáky a paní učitelkou Maruškou v pondělí 16.12. s Českou mší vánoční.

Na závěr bych chtěla moc a moc poděkovat všem našim Ježíškům za obrovskou a neutuchající pomoc, kterou každým rokem neúnavně a ochotně poskytujete a tím nám pomáháte plnit přání těm, ke kterým osud nebyl příliš příznivý. Velmi si toho ceníme!